תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מפגש קיבוץ לביא-קהילת חצור

12/12/2018

מפגש קיבוץ לביא-קהילת חצור

בעבר דווח כאן בעמוד"ש על המגמה שלנו כתנועה להתחבר לקהילות משימתיות ברחבי הארץ, הקרובות בערכים ובעשייה לערכי התנועה. אנו נמצאים במהלכים שונים מול קהילות ומנסים לצעוד יחד באפיקים שונים של שיתופי פעולה. במסגרת זו התקיים לפני מספר שבועות, ביוזמת התנועה, מפגש בין אנשי הקהילה הצעירה בחצור (עליה סיפרנו בהרחבה בגיליון עמודים האחרון) לבין מזכירות קיבוץ לביא. בפגישה נדונו אופציות לשיתופי פעולה בין הקהילה לקיבוץ. ומדיבורים למעשים - במהלך החנוכה יצאו בני הנוער של לביא ליום וחצי של התנדבות בבית ספר ובית האבות בעיירה הגלילית. הפעילות היתה כולה בתכנון וביצוע משותף עם אנשי קהילת חצור שגם נפגשו עם הנוער וסיפרו להם על חייהם ופעילותם בעיר. הפעילות סוכמה בהצלחה רבה מאוד ע"י שני הצדדים. אנו בתנועה מברכים מאוד על הקשר הזה ומקווים שזו רק התחלה של שיתופי פעולה בין קיבוצי התנועה לקהילות משימה עירוניות סמוכות. לו יהי.
חסר רכיב