תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דגשים בתכנית העבודה התנועתית ל- 2019

12/12/2018

דגשים בתכנית העבודה התנועתית ל- 2019

בישיבת המזמו"ר הצפויה (30.12.2018), ידונו תכנית העבודה והתקציב השנתי. להלן מספר דגשים בתכנית העבודה בתחומים השונים מנקודת מבט של המזכ"ל.
התיישבות: תכנית צמיחה 5 שנתית ביישובי התנועה ; ליווי משמעותי ליישובים שנמצאים בסיכון או סטגנציה ; (הקמת קיבוץ / יישוב חדש בבקעת הירדן, אם יבשילו התנאים); בחינת מיזם חדש לשת"פ עם יישובים קהילתיים מתאימים לתנועה ברשת קהילתית.
חינוך: בחינת והתאמת פעולת אגף המוסדות; צמצום תקציב- שימושים ; בניית מקורות כספיים משמעותיים ומודל כלכלי יציב, חילופי מובילה (לימור) בחינוך החברתי; 
מעורבות חברתית: מיזם משותף עם משרד ממשלתי (בתים לבעצ"מ), או משימה תנועתית נוספת ; הקמת וביסוס 5 קהילות הקיבוץ הדתי חדשות במרחב העירוני/ מחוץ לקיבוצים (קהילות יציבות, מלוכדות, בעלות יכולת) ; ייצוב וביסוס צוותי מעורבות חברתית בקיבוצים ופרויקט אחד משמעותי לקיבוץ ; חיבור יישובים קהילתיים מתאימים למשימות חברתיות.
התמודדות עם פער תקציבי: הגדלת מקורות ו/או צמצום שימושים ב- 1 מיליון ₪ ע"י פיתוח עסקי; הקמת מחלקת גיוס כספים ועמותת ידידי הקבה"ד; בחינת שינוי מבנה אירגוני וצמצום שימושים. הגדרה ומימוש "סל שירותים" תנועתי לקיבוצים בתחומי חברה וכלכלה, תוך שימור הפעילות הטובה והתאמה ושינוי של המבנה האירגוני.

חסר רכיב