תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 438

12/12/2018
ה' בטבת, תשע"ט

שלום רב,

פורום מזכירים
פורום מזכירים התקיים הפעם בקיבוץ לביא ועסק בנושא מבנה אירגוני – עיצוב מערך הובלה, הנהגה וניהול בקיבוץ. מדווחת רותם שכטר, מנהלת אגף חברה - חברי הפורום התבקשו להביא למפגש תיאור של המבנה האירגוני בקיבוצם ובקבוצות קטנות ערכנו ניתוח של המבנים תוך התייחסות לחלקים שעובדים טוב ולאלו שטעונים שיפור. מרתק היה לראות את השונה והדומה במרכיבי המבנה בין הקיבוצים. במליאה עסקנו בשאלה איזה מאפיינים, בעיות ונושאים מתנקזים לתוך המבנה האירגוני, ומה עשוי להיות המענה המיטבי לכל אחד מהם. אנשי לביא, גלילה יעקבס (משאבי אנוש) ונתי רוזנצוויג (מנהל קהילה), שיתפו בתהליך שינוי המבנה האירגוני שהתקיים בלביא בשנה שעברה- המנעים והמטרות ליציאה לתהליך, התוצרים, היישום וההטמעה שלו, והתובנות שנלמדו בדרך. ב'זמן תנועה' נתן אמיתי פורת, מזכ"ל התנועה, הצצה לאתגרים ולדגשים שעומדים בתהליך הכנת תקציב התנועה לשנת 2019 שתוצג אי"ה בישיבת המזמו"ר בחודש הבא. בסיום המפגש צוות ההיגוי של הפורום (חמוטל דויטשמן- עלומים, יצחק קרליבך – משואות יצחק, מוטי וגשל- עין צורים, נתי רוזנצוויג – לביא, רותם שכטר -אגף חברה, יפעת ניימן – מנחת הפורום) נשאר כדי לסכם את שלושת המפגשים שהתקיימו השנה ולהיערך למפגשים הבאים. תודה לנתי, לגלילה ולקיבוץ לביא על השיתוף והאירוח.

תל"מ – אפיק מעורבות חברתית נוסף
פרוייקט תל"מ (תעסוקה, לימודים, מגורים) – הוא מיזם משותף של המשרד לשוויון חברתי והתנועה הקיבוצית. התכנית מציעה לצעירים וצעירות יוצאי העדה האתיופית בגילאי 20- 25, תעסוקה ומגורים בקיבוצים, לצד הכשרה מקצועית או הכנה לקראת לימודים גבוהים. התכנית נמשכת כשנה ומזמנת לצעירים הזדמנות חד פעמית לניהול חיים עצמאים בסביבה כפרית שקטה ותומכת. במסגרת התכנית מתבצעות גם פעילויות העשרה וסדנאות כישורי חיים. כיום משתתפים בתכנית כ 100 צעירים/ות ב – 16 קיבוצים, מתוכם אחד שלנו (יבנה). התכנית צפויה להתרחב בקרוב לאוכלוסיות נוספות וכן לגדול מבחינה מספרית. על-רקע זה נפגשנו עם אנשי התק"צ כדי לבחון את האפשרות להרחבת המעורבות של הקבה"ד בפרויקט החשוב הזה. בשלב הראשון מדובר על פתיחה של קבוצות נוספות בקיבוצים שלנו. חשוב לציין שהתכנית מתוקצבת ע"י המשרד לשוויון חברתי. החניכים עובדים בקיבוצים כשכירים לכל דבר, בהתאם לצרכים הקיימים בקיבוצים (חינוך, חקלאות, תעשייה וכו'). אנחנו מקווים ומצפים שקיבוצים נוספים שלנו יבדקו את ההיתכנות של הצטרפות לתכנית. מניסיון העבר, לצד חשיבותו של המיזם והאתגרים הכרוכים בו, הקהילה הקיבוצית נתרמת מאוד מהמיזמים הייחודיים האלה. פניות לבחינת היתכנות הצטרפות – לאסף בית אריה.

נקודת מפגש, כוחה של קהילה משלבת – אתגר והזדמנות
ב-23 בינואר יתקיים יום עיון וחשיפה משותף לשק"ל ולתנועת הקיבוץ הדתי. בשנים האחרונות מתרחבת לשמחתנו, האפשרות לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילות הקיבוץ הדתי וביישובים נוספים. במטרה לחזק ולהרחיב מגמה זו, קם לו יום העיון העשיר והייחודי הזה. בין השעות 14:30 ועד 19:00, יתכנסו בקבוצת יבנה צוותים שכבר מפעילים בית כזה, לצד סקרנים וחולמים שנמצאים איפשהו על הסקאלה לקראת הקמת עוד בית, ובהשתתפות נציג משרד הרווחה, מזכ"ל התנועה, ליהיא לפיד – נשיאת שק"ל, הרב אילעאי עופרן, חגית רון רבינוביץ, ד"ר אריק טייב, ועוד רבים וטובים, נשמע ונלמד על הקיים והמתפתח, ונחלום ביחד על תמונת עתיד שמאפשרת לעוד ועוד קהילות להפוך לקהילות משימה ולעוד ועוד אנשים עם מוגבלויות להפוך לחלק מקהילותינו, כולל בני ובנות הקיבוצים שלנו. רשמתם? ההרשמה נפתחה באתר הקיבוץ הדתי.

מפגש קיבוץ לביא-קהילת חצור
בעבר דווח כאן בעמוד"ש על המגמה שלנו כתנועה להתחבר לקהילות משימתיות ברחבי הארץ, הקרובות בערכים ובעשייה לערכי התנועה. אנו נמצאים במהלכים שונים מול קהילות ומנסים לצעוד יחד באפיקים שונים של שיתופי פעולה. במסגרת זו התקיים לפני מספר שבועות, ביוזמת התנועה, מפגש בין אנשי הקהילה הצעירה בחצור (עליה סיפרנו בהרחבה בגיליון עמודים האחרון) לבין מזכירות קיבוץ לביא. בפגישה נדונו אופציות לשיתופי פעולה בין הקהילה לקיבוץ. ומדיבורים למעשים - במהלך החנוכה יצאו בני הנוער של לביא ליום וחצי של התנדבות בבית ספר ובית האבות בעיירה הגלילית. הפעילות היתה כולה בתכנון וביצוע משותף עם אנשי קהילת חצור שגם נפגשו עם הנוער וסיפרו להם על חייהם ופעילותם בעיר. הפעילות סוכמה בהצלחה רבה מאוד ע"י שני הצדדים. אנו בתנועה מברכים מאוד על הקשר הזה ומקווים שזו רק התחלה של שיתופי פעולה בין קיבוצי התנועה לקהילות משימה עירוניות סמוכות. לו יהי.

דגשים בתכנית העבודה התנועתית ל- 2019
בישיבת המזמו"ר הצפויה (30.12.2018), ידונו תכנית העבודה והתקציב השנתי. להלן מספר דגשים בתכנית העבודה בתחומים השונים מנקודת מבט של המזכ"ל.
התיישבות: תכנית צמיחה 5 שנתית ביישובי התנועה ; ליווי משמעותי ליישובים שנמצאים בסיכון או סטגנציה ; (הקמת קיבוץ / יישוב חדש בבקעת הירדן, אם יבשילו התנאים); בחינת מיזם חדש לשת"פ עם יישובים קהילתיים מתאימים לתנועה ברשת קהילתית.
חינוך: בחינת והתאמת פעולת אגף המוסדות; צמצום תקציב- שימושים ; בניית מקורות כספיים משמעותיים ומודל כלכלי יציב, חילופי מובילה (לימור) בחינוך החברתי; 
מעורבות חברתית: מיזם משותף עם משרד ממשלתי (בתים לבעצ"מ), או משימה תנועתית נוספת ; הקמת וביסוס 5 קהילות הקיבוץ הדתי חדשות במרחב העירוני/ מחוץ לקיבוצים (קהילות יציבות, מלוכדות, בעלות יכולת) ; ייצוב וביסוס צוותי מעורבות חברתית בקיבוצים ופרויקט אחד משמעותי לקיבוץ ; חיבור יישובים קהילתיים מתאימים למשימות חברתיות.
התמודדות עם פער תקציבי: הגדלת מקורות ו/או צמצום שימושים ב- 1 מיליון ₪ ע"י פיתוח עסקי; הקמת מחלקת גיוס כספים ועמותת ידידי הקבה"ד; בחינת שינוי מבנה אירגוני וצמצום שימושים. הגדרה ומימוש "סל שירותים" תנועתי לקיבוצים בתחומי חברה וכלכלה, תוך שימור הפעילות הטובה והתאמה ושינוי של המבנה האירגוני.

שבת שלום,

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה
חסר רכיב