תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 432

01/11/2018
כ"ב חשון, תשע"ט

שלום רב,

צמיחה דמוגרפית והתיישבות
בראש צורים התקבלו לאחרונה לחברות 39 חברים חדשים, מתוכם כ-10 בני ראש צורים ובנים/נכדים מקיבוצי התנועה האחרים. 17 משפחות התקבלו במסגרת פרויקט הבניה החדש (21 יח"ד בשלב א') בהתאם להחלטה העקרונית שבניית בתים אפשרית רק לחברי קיבוץ, ו-4 משפחות התקבלו במסגרת תהליך איחוד הקהילות - תושבים שגרים בשכונת ההרחבה ומצטרפים לחברות, תהליך שהחל לפני כ-5 שנים וכולל עד היום כ-55 משפחות. בכדי לממש את יכולת המצטרפים החדשים לבנות את ביתם בראש צורים, החלו בימים אלו עבודות העפר בשטח הבנייה (בניה מרוכזת, הקיבוץ הוא היזם). בכפר עציון נמשכות עבודות הפיתוח לבניית שכונת היובל, (56 יחידות דיור), ובקרוב צפויות להתחיל עבודות בינוי הבתים. גם במעלה גלבוע, החלו בימים אלו עבודות עפר בכביש הגישה לשכונה הקיבוצית וכן להרחבת השכונה, שלב ג' (סה"כ כ-35 יח"ד), והשכונה הקיבוצית. בסה"כ: כ- 360 חברים נקלטו בקבוצים ובמושבים השיתופיים השייכים לתנועה, במהלך השנה החולפת (כולל הצטרפות החברים ממושב קשת). עד סוף השנה, אנו צפויים לקלוט את החבר ה- 4000 לתנועה. כן ירבו! ועוד בניה חדשה בקיבוצים: במגדל עוז - החלו עבודות עפר ל 8 יח"ד חדשות, שמתוכננות מזה זמן. בקבוצת יבנה לאחר דיונים ארוכים (של שנים), התקבלו לאחרונה בהסכמה ציבורית רחבה, החלטות חדשות על פרויקט בניה נרחב. במסגרתו ייבנו, בתהליך רב שנתי דירות קבע חדשות לחברים (כ-170 דירות), בשטחים פתוחים בתוך חצר הקיבוץ ועל גבי שטחים שיעברו "פינוי בינוי". במידת הצורך, מתוכננת גם בניה מחוץ ל"שטח המחנה", על בסיס תב"ע חדשה.

אמנת השיח
בשבוע שעבר עלו חברי המזכירות הפעילה לכנסת על מנת להציג את אמנת השיח בפני חברי הכנסת ולעודד אותם לחתום עליה. על אמנת השיח שמטרתה לנקות את השיח מפילוג, שנאה והסתה, חתמו כבר עשרות אלפים נשים ואנשים. אמנה זו נכתבה ונוסחה נציגי 24 ארגונים א-מפלגתיים ממגוון אוכלוסיות החברה הישראלית והיא הולכת וצוברת תאוצה ותמיכה. אחרי שכבר נחתמה בבית הנשיא בחגיגיות רבה, חתמו עליה חברי כנסת ממגוון מפלגות (חבל שלא כולן), והציפיה היא שכל החותמים, יעמדו במחויבות הגדולה של יישומה - בכנסת, ברשויות, בתקשורת, במרחב הציבורי, בקהילה ובמשפחה. בקרוב יצאו פרסומים בשלטי חוצות וברשת המעודדים אזרחים ונושאי תפקידים להתוודע לאמנה ולחתום עליה. בישיבה שהתקיימה לאחר האירוע המרגש חילקו ביניהם נציגי הגופים את המשך קידום האמנה ואנחנו, כנציגי תנועת הקיבוץ הדתי, לקחנו על עצמנו לפעול להטמעת האמנה בתחום החינוך – בתנועת הנוער ובמשרד החינוך. בע"ה נעשה ונצליח!

ארכיון הקיבוץ הדתי
אנו מבקשים לגייס מתנדבים שיסייעו להדר בשן בארכיון הקיבוץ הדתי, בעבודות השוטפות של מיון חומרים, רישום וסידור. אם יש מי שהתחום מעניין אותם ומוכנים לקחת חלק, אפילו אחת לשבוע, נשמח לפניות (לריבה). התכנסות ארכיונאים ללמידת עמיתים והתמקצעות תתקיים בעז"ה יום שלישי, כ"א אדר א' תשע"ט, 26.2.2019 ארכיונאים – רישמו לעצמכם ! פרטים נוספים בהמשך.

הסכם החלב 2018 – מאגף הכלכלה – גיל הס
לאחר שנה מאומצת של משא ומתן שהובל על ידי התאחדות מגדלי בקר, התאחדות חקלאי ישראל, שולחן הארגונים הכלכליים, משרדי החקלאות והאוצר, נחתם השבוע הסכם החלב. ההסכם בהמשך למתווה לוקר, עד 2019 וכהכנה לפתיחת מכסות החלב ב 2025. עיקרי ההסכם שנחתם: שמירה על התכנון בענף החלב, הבטחת היקף היצור המקומי (1.5 מיליארד ליטר) וקביעת מנגנון מחיר המטרה ל – 8 שנים הבאות; שחיקה הדרגתית במחיר של 23 אג' עד לאזור ה- 1.7 ₪ לליטר ב- 2025; הבטחת מחיר המכסה ליצרנים שיבחרו לפרוש; השארת מחיר המטרה בצמוד למדד התשומות החקלאית; מתן מענקים כספים שיאפשרו לרפתות לגדול (מתאים בעיקר לרפתות במושבים); הפחתה במיסים עבור יבוא גבינות (לשם הגנה על הרפתנים הוכנס להסכם מנגנון הגנה שמנתב את ירידת המכסים ושומר על הייצור המקומי); הנמכת ה"חומה הסינית" (הפרדה מוחלטת) בין המגזרים - קיבוצי, מושבי. כמו כן הוחלט על הקמת ועדות שימליצו לשרים על: הקלה בהקמת שותפויות והגדלת מספר השותפים; מתן היתרי בניה; הגדלת מספר העובדים הזרים ברפתות. אין ספק שהמציאות של הרפת הישראלית עומדת להשתנות, אך עם זאת מובילי ענף החלב והחקלאות והרפתנים בפרט, סברו שנכון ועדיף להגיע ל – 2019 ועד 2025, עם הסכם חלב חתום בניגוד לחלופה שהיתה עלולה להערכתנו להוביל למאבק קשה וארוך ולתוצאות פחות טובות. הסכם החלב ל-8 השנים הבאות מאפשר התארגנות לקראת ביטול מכסות החלב ומנגנון מחיר המטרה. אגף הכלכלה של התנועה עוקב בדריכות אחר התפתחויות ובעבודה משותפת עם הקיבוצים, יסייע ככל שנדרש בלמידה ובהתארגנות ובהתמודדות עם האתגרים החדשים של הרפתות לקראת השנים הבאות.

חילופי תפקידים בניהול חברתי בקיבוצים
במשואות יצחק - נכנסה לתפקיד מנהלת הקהילה זוהר להב שפר, במקומה של חמוטל דויטשמן הותיקה. חמוטל נכנסה לתפקיד מזכירת פנים בעלומים במקום גלעד פישביין. בסעד נכנס תומר רכטמן לתפקיד מנהל הקהילה (קיבוץ ואגודה קהילתית), במקום נחום לנדאו. לכולם ברכת הצלחה! בחודשים הקרובים צפויים חילופים נוספים- נעדכן בהקדם.

בחירות ברשויות - במועצות האזוריות של יישובי התנועה- סיכום ראשוני:
ראשי מועצות ממשיכים שנבחרו מחדש: חבל יבנה - משה ליבר (חבר קבוצת יבנה); עמק המעיינות - יורם קרין; חבל מודיעין - שמעון סוסן;שדות נגב - תמיר עידאן (לא היו בחירות); ערבות/בקעת הירדן - דוד אלחיאני; הר חברון - יוחאי דמרי; ראשי מועצות חדשים: גליל תחתון - ניצן פלג; שפיר - אדיר נאמן; חוף הכרמל - אסיף איזק.
לא סופי (כנראה סיבוב שני): גוש עציון - מוביל שלמה נאמן; גולן - מובילה מיכל רייקין.
אנחנו נדע בעז"ה לעבוד בשיתוף פעולה טוב ומועיל עם כל הממשיכים והחדשים לטובת יישובי התנועה.

שבת שלום,

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה
חסר רכיב