תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 420

26/07/2018
י"ד באב, תשע"ח

שלום רב,

מאגף משק וכלכלה- שרגא וילק
בשבוע שעבר הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות. תרומתה של הצעת החוק , היא בביצוע רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות באופן שיצור הקבלה בין ההטבות הניתנות לתעשייה לאלו הניתנות לחקלאות. התיקון טומן בחובו מתן הטבות מס לחקלאיים אשר ייצאו מעל ל-25% מתוצרתם מתוך הכרה שהיצוא הוא המנוע לצמיחה ופרנסה. החוק מקצה משאבים תקציביים למענקים במסלולי הטבות שייקבעו, עידוד מענקים לתמיכה בחקלאים שיקדמו חקלאות בעלת תועלת אקולוגית, וחקלאות שמתאימה עצמה לדרישות הגנת הסביבה. החוק יעודד כניסת משקיעים, תמיכה במחקר ופיתוח וכניסה של עובדים חדשים וצעירים לתחום. כאמור כרגע ההצעה עברה בקריאה טרומית, עוד צפויה דרך ארוכה לאישורה הסופי ולכניסתה לספר החוקים, נמשיך ללוות את הדיונים ולדווח.

פורום מזכירים – מפגש סופשנה
השבוע נפגשו חברי פורום מזכירים למפגש ייחודי המסכם את השנה בקיבוץ סעד. מדווחת רותם שכטר, מנהלת אגף חברה: פתחנו את היום בסיור "שחור- לבן" לכיוון עזה. ליבנו כאב למראה שטחים גדולים של חורש טבעי שרוף ואת ריח השרפה חשנו היטב באוויר. קבלנו סקירה על ההיערכות הביטחונית בישובים באזור בתקווה לימי שקט בקרוב. רגע לפני פגרת הקיץ ניצלנו את ההזדמנות למירוץ היוועצות עמיתים - שיח פנימי זוגי/ בקבוצה קטנה בשלל נושאים שהעלו משתתפי הפורום. במפגש גם סקרנו מה היה לנו השנה בעשרת המפגשים. קיימנו שיח פתוח של למידת עבר וחשיבה לעתיד, וסימנו לעמנו נושאים שבהם אנו מבקשים לעסוק בהמשך- צמיחת היישוב, הקהילה, הקיבוץ מזוויות שונות, תוך התאמה למאפייני הישובים. במהלך המפגש קבלנו מגוון רעיונות אפקטיביים לעיסוק ויישום. קיבלנו רוח גבית יפה דרך המשוב החיובי שעלה ממשתתפי הפורום על התכנים, האווירה, החיבור והפתיחות, ועל ההנחייה הנהדרת של יפעת ניימן שמלווה את הפורום בשנתיים
 האחרונות ובע"ה תמשיך ללוות אותנו גם בשנה הקרובה. בימים עלו אנו נערכים לבניית התוכנית למפגשי הפורום בתשע"ט והתכנים שעלו במגש הסיום יהוו עבורנו בסיס חשוב לחשיבה. השנה השתתפו בפורום מזכירים ומנהלי קהילה נציגים קבועים מ-15 קיבוצים וישובים של התנועה. זה המקום להודות להם על הנכונות לעבודה משותפת, ההתמדה והפתיחות. אנו מנצלים את ההזדמנות וקוראים למזכירים מנהלי קהילות נוספים לבוא ולהצטרף לנבחרת. תודה לנחום, יהל וקיבוץ סעד על האירוח ועל השי.

ביקור שר החינוך בעלומים וסעד
במוצאי תשעה באב, הגיע שר החינוך, נפתלי בנט לביקור קצר בעוטף עזה בקיבוצנו - עלומים וסעד. נלווה אליו גם מנכ"ל הבית היהודי ניר אורבך, הצטרפו גם ראש המועצה תמיר עידאן ומזכ"ל הקבה"ד אמיתי. בעלומים נפגשנו עם חברי הקיבוץ לשיחה קצרה ובסעד פגשנו בשעה מאוחרת נציגות מהמזכירות וממלאי תפקידים. עלו נושאים שונים בתחומי הביטחון, החוסן, החינוך, החקלאות וההתיישבות. אופרטיבית סיכמנו על סיוע נקודתי לחברת הנוער- "נקודת חן", ולבית הספר "דעת". בתחום החקלאות סיכמנו לקיים פגישת נציגות מצומצמת עם משימות מוגדרות שאנחנו מבקשים משר החינוך ומהבית היהודי להוביל. ראש המועצה ביקש משר החינוך לתמוך ואף להוביל החלטת ממשלה מיוחדת לעוטף, שגובשה ע"י המועצה והיישובים. נעקוב מול השר כדי לקדם את הנושאים שסוכמו.

מרשת החינוך של התנועה
במסגרת תכניות העבודה של רשת החינוך לשנת הלימודים תשע"ט יצאה קריאה לכל מנהלת/ת ממוסדות החינוך בתנועה לבחור לעצמו יועץ באחד מן התחומים שבהם הוא מזהה צורך לשינוי או התקדמות: התחום הארגוני, הפדגוגי, הכלכלי, השיווקי או כל תחום אחר שיש בו אפשרות לפיתוח המוסד וחיזוקו. המנהלים שמחו על ההצעה, וחלק גדול מהם כבר הזדרזו ובחרו אחד מהיועצים לאחד מן התחומים. חלקם אף התחילו את העבודה עימם לקראת שנת הלימודים, מתוך מטרה לטייב את עבודת ההנהלה, למקצע אותה וגם להפיג במשהו את בדידות המנהל. בהצלחה!

מחנות הקיץ של התנועה בפעולה
בעת כתיבת שורות אלו אנו נמצאים בעיצומם של מחנה גדוד העבודה ומחנה בתוך הזרם ונגדו. חברי המזכירות הפעילה בחרו גם השנה לבקר במחנה ולקיים בסביבתו את ישיבת המזכירות הפעילה. היה מרשים, רטוב ו... חם מאוד. עוד פרטים מהשטח, חוויות ותובנות, נספר בשבוע הבא.

התיישבות חדשה – ברוש
בהמשך למהלכים קודמים, גיבשנו בתקופה האחרונה גרעין ראשון של משפחות שיוכל להוות בסיס להקמת יישוב - קיבוץ חדש בברוש. יש הבנות ראשונות עם המועצה האזורית והחטיבה להתיישבות, וכן עם המוסד החינוכי "נווה שריה" שפעיל בברוש. יש כמובן גם חסמים ואתגרים שונים: תכנון שיהיה מותאם למוסד החינוכי שכיום מאכלס את המקום (מהטווח קצר ועד הארוך), תשתיות ומבני מגורים, משאבים, ועוד. אנחנו בתחילת הדרך אך מתקדמים במסע לעבר היעד ובעז"ה נעשה ונצליח.

פיתוח שירותים כלכליים
בשנה האחרונה הצענו חידושים ומגוון שירותים כלכליים לקיבוצים: ועדת השקעות לניהול הכספים של הקיבוצים והתנועה, תוצרת חקלאית - שיווק ישיר בין חקלאי לצרכן, חידושים בביטוח, בביטוח סיעוד ובריאות, כרטיסי אשראי משקארד, ערבויות למשכנתאות לשיכון ועוד. אנו בוחנים בימים אלה הצעת חבילה ומגוון של שירותים פיננסיים מתאימים לקיבוצים. גיל הס ימסור דיווח מפורט יותר בשבועות הקרובים.

שבת שלום,

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה
חסר רכיב