תכנית 2022

תכנית העבודה לשנת 2022 עומדת בסימן חילופי מזכ"לים ובעדכון וריענון שליחותה של תנועת הקיבוץ הדתי בעשור השני של המאה העשרים ואחת. ההבנה שהקורונה תהיה חלק מתמשך ממציאות חיינו, השינויים בכל זירות החיים במדינת ישראל ובעולם מחייבים מחשבה, גיבוש מדיניות והערכות במלוא הכוחות להתחדשות כלפי פנים וחוץ. לצד בניית השליחות החדשה נמשיך לבצע את שליחות התנועה בצורתה הקיימת ובכלים המוכרים, כמיטב המסורת והמורשת.