פעמונים בקהילות

פעמונים בקהילות מחפשים שחקנים חזקים מתנדבים להנחיית סדנאות לנוער או למבוגרים בנושא התנהלות כלכלית נבונה

נכתב ע"י אגף כלכלה