כנס החינוך השנתי

הסתיים
1 בפברואר
  • מלון לביא
  • ימים ד'-ה'
  • 09:15-13:45
כנס החינוך השנתי של תנועת הקיבוץ הדתי

ההרשמה נסגרה