שיבולת חברה מנהלת

דו"חות כספיים 2011

 

חודשיים

מדיניות השקעה בשיבולת - 2011