שיבולת חברה מנהלת

דו"חות כספיים 2010

 

חודשיים

מדיניות השקעה בשיבולת - 2010