שיבולת קרן השתלמות

תקנון הקופה


שיבולת השתלמות תשואות


תשואה מצטברת ל-12 החודשים המסתיימים ביוני-16 2.66%  סה"כ נכסים ₪ 178,929,570
שיבולת השתלמות דו"חות  כספיים 2016