שיבולת קרן השתלמות

 

שיבולת השתלמות תשואות לשנת  2010


התשואה המצטברת לשנת 2010 הינה 7.63% , יתרת הנכסים ל-31.12.10 הינה 104,798,597 ₪


שיבולת השתלמות דו"חות  כספיים 2010
 

דו"חות חודשיים

 

דו"חות רבעוניים

 

 

 

 

 

 

דו"חות שנתיים

 

 

______________________________