קופת גמל

חברה מנהלת:       הקיבוץ הדתי

בעלי שליטה:          אין

חברי דירקטוריון:   הצג

ועדות הקופה:       ועדת השקעות      ועדת ביקורת

תחומי פעילות:     "שיבולת " הינה קופת הגמל של קיבוצי הקיבוץ הדתי. התאגדה בשנת 1976.