שיבולת קופת גמל

שיבולת גמל תשואות


תשואה מצטברת ל-12 החודשים המסתיימים ביוני-16  2.91%  סה"כ נכסים ₪ 857,222,840