שיבולת קופת גמל

שיבולת גמל תשואות לשנת  2013


התשואה המצטברת לשנת 2013 הינה 5.65% , יתרת הנכסים ל-31.12.13 הינה 819,318,601 ₪