עמוד"שבועי 142 - חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט