עמוד'שבועי 25 - חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט