תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דבר העורכת

07/05/2011
http://www.kdati.org.il/info/amudim/amudim.jpg
עמודים אדר תשע"א (747) 4
דבר העורכת
אם פורים הוא יציאה משגרה אצלי כל יום פורים - אין יום אחד הדומה למשנהו אין בוקר אחד המעיד על ערבו של יום מעולם לא הצלחתי לתכנן משהו שאכן קרה על פי לוח הזמנים שניסיתי להחיל עליו ולכן פורים הוא הלגיטימציה המלאה שלי ליום אחד להיות מה שאני... העולם נחלק לשניים אוהבי פורים מן הצד האחר ושונאיו המושבעים – מנגד כנראה שאי אפשר להשאר אדיש אל חג שכולו היפוך לכן בחרנו להביא הפעם את סיפורם של יוצאי הדופן של הדברים המשתנים הלא שגרתיים סיפורן של מהפיכות קטנות או גדולות שתי סוגיות בוערות גם הן בגליון ואולי כחלק מהרעיון של הגליון דבקה גם בהן באופן יוצא דופן אש געשית משהו שהיא מן ההיפוך לדרכו של הקיבוץ הדתי - סמל הפישור והגישור אך כמאמרו של אמנון שפירא חברנו- "בלי מחלוקת של ממש לא נהיה בית מדרש לא נהיה קיבוץ דתי וגם לא נהיה כלום"...
חסר רכיב