תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ארכיון הקבה"ד: עבודות מחקר לפי נושא

22/10/2006

עבודות מחקר בארכיון הקיבוץ הדתי
מיון לפי נושא

הקיבוץ הדתי: הגות, אדיאולוגיה, דת, פוליטיקה ' גם תנועה ציונית דתית)

אילן נחם

היחס להלכה בהגותו של צוריאל אדמנית

1979

AVM 1

אונ' העברית ירושלים. עבודה סמינריונית

אדמנית גדעון

עקרונות בישותו ההלכתית של צוריאל אדמנית ויישומם בבעיות חברתיות וצבוריות.

1989

AVM 67

אונ' העברית,תשמ"ט. הוגשה לפרופ. שבייד - קורס חברה ומדינה במאה ה-.20(הגות יהודית). 29 עמ'

אסולין אילן

מיקומה של ההלכה בהתישבות הדתית

1990

AVM 82

העבודה הוגשה ברמת גן, אוניברסיטת בר-אילן .1990 37 עמודים, עבודה סמינריונית בקורס: סוגיות בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל במאה ה-.30 המנחה - ד"ר יוסף כ"ץ.

ארד אריה

ההתיישבות הקיבוצית החרדית בא"י וייסוד קיבוץ חפץ חיים (1934-1944)

 

AVM 77

האונ' העברית. 2 כרכים

אריאל ברונשטיין שרה

משה אונא בשדה החינוך הדתי

2003

AVM 178

עבודה בקורס ניהול מערכות במכללת "אחווה".

אש יוסי

הרב בקיבוץ הדתי

1990

AVM 70

הוגש לרמת גן, אוניברסיטת בר אילן .1990 56 עמודים, כולל ביבליוגרפיה.

ברטוב חגית

מעמדן של נשים בקבוצת "עלומים" של הקבה"ד

2005

AVM 211

עבודה לתואר שני במכון שכטר

גימלשטין ענת

ההבדלים בתפיסת ההלכה מבחינת התיחסותם לקיום משק עצמאי במסגרת החיים הקיבוציים הלכה למעשה.

1984

AVM 33

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמת גן .1984 19 עמודים כולל בבליוגרפיה. עבודה סמינריונית ב.א. (יהדות ציונית וחיים מודרניים) השוואה בין הקיבוץ הדתי וחפץ חיים

גרוס-רום שלוית

האידיאל החינוכי של מייסדי הקיבוץ הדתי במבחן הימים.

1989

AVM 80

הוגש לירושלים, האוניברסיטה העברית, .1989 115 עמודים, בבליוגרפיה. עבודת מ.א. המנחה פרופ' מ. רוזנק.

גרינברג צפורה

התקבצות גאוגרפית של ישובים דתיים בישראל

1986

AVM 96

אונ' בר אילן, רמת גן. 134 עמודים תקציר באנגלית כולל בבליוגרפיה. המנחה ד"ר י. שלהב. חלק למ.א.

גרינהוט זאב

הקיבוץ הדתי - שורשים, מטרות, ובעיות

1980

AVM 4

עבודה סמינריונית קורס דו שנתי בסמינר "אפעל"  - בהדרכתו של מנחם רוזנר.

הקשר ענבל, אינגרס עידית, מרקוזה  מירי

תכנית "השילוב" בישיבת הקיבוץ הדתי

1994

AVM 111

אונ' בר-אילן, רמת-גן. בהדרכתו של פרופ' בר-לב. 94 עמודים נספחים כולל בבליוגרפיה.

ויצמן רחל

חינוך ונוער בחברה אידיאלוגית

1992

AVM 94

עבודה סמינרינוית לב.א. מוגשת לפרופ' בר-לב בקורס בית-ברל אונ' בר אילן

ון-דיק דינה

גיוס בנות לצה"ל - דילמת הקיבוץ הדתי

1991

AVM 86

אונ' בן גוריון בבאר שבע .1991 עבודה סמינריונית משותפת עם דפנה קווסניק במסגרת ב.א. במחלקת מדעי ההתנהגות - מבנה חברתי של ישראל.

כ"ץ יונה

תגובות הקיבוץ הדתי עם הגיע הידיעות על רצח העם היהודי באירופה.

1989

AVM 60

העבודה הוגשה לד"ר בוואר במכון ליהדות בת זמננו באונ' העברית. 12 עמודים 10 נספחים.

כהן טובה

תפילת יום העצמאות (נוסח הקיבוץ הדתי)

1990

AVM 14

עבודה סמינריונית במכללת "אורות".

לוי דני

ההתישבות הגושית בעמק בית שאן במבחן המעשה קיבוצי הקיבוץ הדתי 1955-1948

1998

AVM 134

עבודה לתואר ראשון בלימודי א"י בהנחיית פרופ' יוסי כץ.

נוסבוים ברוך

מעמד החבֵרה בקיבוץ הדתי בראשית דרכו, טירת צבי 1937-1940

2001

AVM 160

עבודה סמינריונית במח' ללימודי א"י בבר-אילן.

ניצן מלכה

מקומה של ההלכה בהתישבות הקיבוץ הדתי בתחילת המאה ה-20

1992

AVM 90

אונ' בר אילן, רמת גן. 60 עמודים כולל בבליוגרפיה. עבודה סמינריונית ב.א. - המנחה פרופ' יוסי כ"ץ.

סילברמן מרק

החינוך בקיבוץ הדתי מראשיתו עד ימינו:הסטוריה ואידאולוגיה

1994

AVM 92

העבודה הוגשה באונ' העברית, ירושלים. במסגרת קורס היסטוריה ואידיולוגיה. 334 עמודים כולל בבליוגרפיה. עבודת דוקטור, מנחה - פרופ' צבי לב.

ספראי דינה

קריאה בתורה לנשים בשבת בת מצווה

2001

AVM 158

נכתב במסגרת קורס בתיעוד. תיעוד וליווי טקס שבת בת מצווה בקב' יבנה

עזיזוליוף בנימין

תנועת הקיבוץ הדתי המפלגה הדתית הלאומית מאי בייניהו

1984

AVM 36

עבודה סמינריונית בחוג למדע המדינה 1984 המרצה פרופסור פ. מדינג

עמר גיא

השפעתו של רב בית הספר על הכוון בוגרי כיתות יב' - הבדלים בין מרכז הרב והקיבוץ הדתי

1997

AVM 128

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמת גן .1997 עבודה סמינריונית ראיונות למחקר, שאלונים, דיונים. כולל בבליוגרפיה, נספחים.

פווה מלכה

הדילמות הדתיות בבית הספר שק"ד בקיבוץ שדה אליהו, תשי"ב תש"ס

2004

AVM 183

עבודת מ.א. במגמה למינהל ומנהיגות בחינוך בהדרכת פרופ' יובל דרור.

פולק עינת

דלמה בין ערכי הדת והסוציאליזם -שינויים בבית הספר הקיבוצי

1988

AVM 137

עבודה סמינריונית (ללימודי M.A) לקורס:היחיד,הקהילה והמדינה במערכת החינוך. המנחה:ד"ר בתיה זיבצנר. האונ' העברית. העבודה כוללת רשימה ביבליוגרפית.

פלג גדעון

השפעת האידיולוגיה והעקרונות על אורח החיים בקיבוץ הדתי

1981

AVM 15

העבודה הוגשה באונ' חיפה, החוג ללימודי א"י .1981 27 עמודים.

פלס חיים

בעיות החליבה בשבת בהתישבות הדתית בין שתי מלחמות העולם.

 

AVM 82

פרק מתוך מחקר מקיף על ההתישבות הדתית בארץ ישראל בשנות ה-20 וה-.30 27, 12 עמודים כולל בבליוגרפיה.

פניאל שרית

הדת להלכה ולמעשה בברודרהוף ובקיבוץ הדתי - השוואה

1997

AVM 138

עבודה סמינריונית (לB.A(,לקורס:הקיבוץ בהשוואה לקומונות. המנחה:פרופ' אריה פישמן. בעבודה 21 עמ',כולל רשימה ביבליוגרפית בעברית ובאנגלית. אוניברסיטת בר-אילן,המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.

צור רונית

הקיבוץ הדתי א. התגבשות האידיאולוגיה בשלבים שונים להתפתחות ב. עמדות ומעשים בתחום הדתי בקיבוץ הדתי

1980

AVM 24 25

עבודה סמינריונית בחוג למדעי החברה, בר אילן .1980 בהדרכתו של ד"ר לוין.

קולא טובה

חגיגת בת מצוה ולימוד גמרא לנשים בדפוסי חנוך ותרבות ייחודיים של הנערה בקיבוץ הדתי

1994

AVM 107

אונ' בר אילן, רמת גן. 156 עמודים כולל בבליוגרפיה - נספחים. עבודת מ.א.

קטוביץ דב

קיבוץ סלבקוב כביטוי קוטבי לקולקטיב נפשי בקיבוץ הדתי

1971

AVM 13

העבודה הוגשה באונ' בר אילן. מוגש לד"ר אריה פישמן.

קטוביץ דב

קיבוץ סלבקוב כביטוי קוטבי לקולקטיב נפשי בקיבוץ הדתי

1971

AVM 13

העבודה הוגשה באונ' בר אילן. מוגש לד"ר אריה פישמן.

רז תמר

מדיניות התישבות בקיבוץ הדתי אחרי 67

1991

AVM 79

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמת גן. 66 עמודים כולל בבליוגרפיה. עבודת ב.א.

רפל חגית

על דעת המקום

1998

AVM 155

קובץ של סיפורים של אנשי סעד,  לצורך בדיקת השאלה האם יש ז'אנר ספרותי של סיפורי קיבוץ. עבודת מ.א. . כרך 1 מתוך העבודה (הכרך העיוני, 195 עמ').

שכטר ליאורה

עמדה של תנועת הקיבוץ הדתי בשאלת גיוס הבנות לצה"ל

1994

AVM 110

סמינר הקיבוצים .1994 27 עמודים כולל בבליוגרפיה. סמינר לב.א. מנחה: ד"ר יאיר אורון.

שפט יעל

גיוס בנות בקיבוץ הדתי

1988

AVM 57

אונ' בר אילן. 36 עמודים כולל בבליוגרפיה. סמינריון לב.א. המרצה ד"ר מ. בר-לב. עבודה משותפת שפט יעל - הייצלר רחל

תאנה אריאלה

ההתישבות הגושית בישובי גוש עציון תש"ג-תש"ח הלכה למעשה

1989

AVM 65

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמת גן. 59 עמודים נספחים כולל בבליוגרפיה. עבודה סמינריונית במסגרת ב.א. ארץ ישראל בשנים 1840-1945 סוגיות נבחרות, המרצה ד"ר יוסף כ"ץ.

הקיבוץ הדתי: חברה (אוכלוסין, מגדר, דור צעיר, קשישים, התנדבות, משפחה) וקליטה

אחיטוב יפה

תהליכי הזדקנות בקבוצת יבנה

1984

AVM 34

עבודה בגרונטולוגיה - עין צורים בשנת 1984 העבודה כוללת 46 עמודים, 3 עמודי איורים, טבלאות. העבודה מוגשת לאברהם זיכרמן - מכללת שער הנגב.

אמיד יעקב

זהותם הדתית של מתבגרים בתנועת "הקיבוץ הדתי"

1993

AVM 95

הוגש לרמת גן, אוניברסיטת בר אילן בשנת .1993 66 עמודים כולל ביבליוגרפיה. מנחים פרופ' בר-לב ולסלו חלק של מ.א.

אריאב חיה

הנשים של קבוץ יבנה - הסיפור שלא סופר

1999

AVM 143

עבודה סמינריונית בטורו-קולג'.

ברטוב חגית

מעמדן של נשים בקבוצת "עלומים" של הקבה"ד

2005

AVM 211

עבודה לתואר שני במכון שכטר

הקשר ענבל, אינגרס עידית, מרקוזה  מירי

תכנית "השילוב" בישיבת הקיבוץ הדתי

1994

AVM 111

אונ' בר-אילן, רמת-גן. בהדרכתו של פרופ' בר-לב. 94 עמודים נספחים כולל ביבליוגרפיה.

הרץ חגית

קליטת עליה בקבוצת יבנה העשור הראשון למדינה

1998

AVM 140

עבודה סמינריונית ל:B.A ,החוג ללימודי ארץ ישראל,אוניברסיטת בר-אילן. המנחה :ד"ר דבורה הכהן.       23 עמ'. כולל ביבליוגרפיה.  אלול תשנ"ח ,ספט' .1998

וייס א, פוקס סיגל

אפיונים דמוגרפיים של הקיבוץ הדתי קב' יבנה

1992

ע.מ

עבודה סמינריונית ,אוניברסיטת בר אילן

ון-דיק דינה

גיוס בנות לצה"ל - דילמת הקיבוץ הדתי

1991

AVM 86

אונ' בן גוריון בבאר שבע .1991 עבודה סמינריונית משותפת עם דפנה קווסניק במסגרת ב.א. במחלקת מדעי ההתנהגות - מבנה חברתי של ישראל.

יעיר עקיבא

אימוץ מוסדות איל"ן ע"י ילדי הקיבוץ וקיום קיטנות לילדי איל"ן בחופש הגדול בתור פעולה רצופה בשנה החינוכית

1998

AVM 177

עבודה מוגשת במכללת אריאל.

ישר לאה סידר עידית

תפיסות משפחה זוגיות ואינטימיות בקיבוץ בשנותיו המוקדמות

2002

AVM 163

 

כ"ץ יונה

תגובות הקיבוץ הדתי עם הגיע הידיעות על רצח העם היהודי באירופה.

1989

AVM 60

העבודה הוגשה לד"ר בוואר במכון ליהדות בת זמננו באונ' העברית. 12 עמודים 10 נספחים.

נוסבוים ברוך

מעמד החבֵרה בקיבוץ הדתי בראשית דרכו, טירת צבי 1937-1940

2001

AVM 160

עבודה סמינריונית במח' ללימודי א"י בבר-אילן.

נעמן תמר

כיצד נתכונן בקיבוץ לקראת "הגל השלישי"

1981

AVM 31

העבודה הוגשה בבית הספר לסיעוד ליד בית החולים קפלן. 52 עמודים כולל בבליוגרפיה.

ספראי דינה

קריאה בתורה לנשים בשבת בת מצווה

2001

AVM 158

נכתב במסגרת קורס בתיעוד. תיעוד וליווי טקס שבת בת מצווה בקב' יבנה

פלג גדעון

השפעת האידיולוגיה והעקרונות על אורח החיים בקיבוץ הדתי

1981

AVM 15

העבודה הוגשה באונ' חיפה, החוג ללימודי א"י .1981 27 עמודים.

פלס חנה

ש.ש.ש בקיבוץ הדתי: תופעת שנת השרות השלישית

1988

AVM 63

העבודה הוגשה באונ' העברית, ירושלים. 41 עמודים כולל בבליוגרפיה עבודה סמינריונית למ.א.

פשחור חגית

נשים בקיבוץ הדתי

1994

AVM 113

העבודה הוגשה בחיפה, בית הספר לחינוך "אורנים" אוניברסיטת חיפה. 18 עמודים כולל בבליוגרפיה. עבודה סמינריונית בקורס התישבות ופוליטיקה בשנים 1919-.1939

קדם בן ציון

הגורמים שהשפיעו על התפתחותו של הקיבוץ הדתי

1965

AVM 23

העבודה הוגשה באונ' העיברית, ירושלים. 24 עמודים כולל בבליוגרפיה וסיכום. עבודה סמינריונית מוגש לד"ר גלפט.

קולא טובה

חגיגת בת מצוה ולימוד גמרא לנשים בדפוסי חנוך ותרבות ייחודיים של הנערה בקיבוץ הדתי

1994

AVM 107

אונ' בר אילן, רמת גן. 156 עמודים כולל בבליוגרפיה - נספחים. עבודת מ.א.

רביד צפורת

המעבר מהלנה משותפת להלנה משפחתית בקיבוץ יבנה

1987

AVM  48

העבודה הוגשה באונ' העברית .1987 31 עמודים כולל בבילויוגרפיה

שכטר ליאורה

עמדה של תנועת הקיבוץ הדתי בשאלת גיוס הבנות לצה"ל

1994

AVM 110

סמינר הקיבוצים .1994 27 עמודים כולל בבליוגרפיה. סמינר לב.א. מנחה: ד"ר יאיר אורון.

שפט יעל

גיוס בנות בקיבוץ הדתי

1988

AVM 57

אונ' בר אילן. 36 עמודים כולל בבליוגרפיה. סמינריון לב.א. המרצה ד"ר מ. בר-לב. עבודה משותפת שפט יעל - הייצלר רחל

שמי גליה

הארעות אוטם בשריר הלב ומוות במחלות לב כליליים בקרב חברי הקיבוצים הדתיים לעומת קיבוצי התק"מ בשנים 1985-1970

1987

AVM 101

עבודה במסגרת בית הספר לבריאות הציבור האוניברסיטה העיברית ירושלים. מוגשת לפרופסור ג' קרק. 64 עמודים כולל בבליוגרפיה, טבלאות סטטיסטיות.

הקיבוץ הדתי: חינוך, פסיכולוגיה תרבות, פנאי

אמיד יעקב

זהותם הדתית של מתבגרים בתנועת "הקיבוץ הדתי"

1993

AVM 95

הוגש לרמת גן, אונברסיטת בר אילן בשנת .1993 66 עמודים כולל ביביליוגרפיה. מנחים פרופ' בר-לב ולסלו חלק של מ.א.

גרוס-רום שלוית

האידיאל החינוכי של מייסדי הקיבוץ הדתי במבחן הימים.

1989

AVM 80

הוגש לירושלים, האוניברסיטה העברית, .1989 115 עמודים, בבליוגרפיה. עבודת מ.א. המנחה פרופ' מ. רוזנק.

הקשר ענבל, אינגרס עידית, מרקוזה  מירי

תכנית "השילוב" בישיבת הקיבוץ הדתי

1994

AVM 111

אונ' בר-אילן, רמת-גן. בהדרכתו של פרופ' בר-לב. 94 עמודים נספחים כולל בבליוגרפיה.

ויצמן רחל

חינוך ונוער בחברה אידיאלוגית

1992

AVM 94

עבודה סמינרינוית לב.א. מוגשת לפרופ' בר-לב בקורס בית-ברל אונ' בר אילן

ימיני לאה

עמדותיהם והתנהגותם של בני הקיבוץ הדתי כפונקציה של "מושג עצמי - ואידאיולוגיה אפיסטמית"

1990

AVM 78

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמתגן. 78 עמודים תקציר כולל בבליוגרפיה. עבודה מ.א. מוגשת לד"ר מ. בר-לב.

יעיר עקיבא

אימוץ מוסדות איל"ן ע"י ילדי הקיבוץ וקיום קיטנות לילדי איל"ן בחופש הגדול בתור פעולה רצופה בשנה החינוכית

1998

AVM 177

עבודה מוגשת במכללת אריאל.

לנדאו יסכה

סקירת תהליך שינוי בביה"ס המשותף בקב' יבנה

1999

AVM 142

 

סילברמן מרק

החינוך בקיבוץ הדתי מראשיתו עד ימינו:הסטוריה ואידאולוגיה

1994

AVM 92

העבודה הוגשה באונ' העברית, ירושלים. במסגרת קורס היסטוריה ואידיולוגיה. 334 עמודים כולל בבליוגרפיה. עבודת דוקטור, מנחה - פרופ' צבי לב.

ספראי דינה

קריאה בתורה לנשים בשבת בת מצווה

2001

AVM 158

נכתב במסגרת קורס בתיעוד. תיעוד וליווי טקס שבת בת מצווה בקב' יבנה

עמר גיא

השפעתו של רב בית הספר על הכוון בוגרי כיתות יב' - הבדלים בין מרכז הרב והקיבוץ הדתי

1997

AVM 128

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמת גן .1997 עבודה סמינריונית ראיונות למחקר, שאלונים, דיונים. כולל בבליוגרפיה, נספחים.

פווה מלכה

הדילמות הדתיות בבית הספר שק"ד בקיבוץ שדה אליהו, תשי"ב תש"ס

2004

AVM 183

עבודת מ.א. במגמה למינהל ומנהיגות בחינוך בהדרכת פרופ' יובל דרור.

פולק עינת

דלמה בין ערכי הדת והסוציאליזם -שינויים בבית הספר הקיבוצי

1988

AVM 137

עבודה סמינריונית (ללימודי M.A) לקורס:היחיד,הקהילה והמדינה במערכת החינוך. המנחה:ד"ר בתיה זיבצנר. האונ' העברית. העבודה כוללת רשימה ביבליוגרפית.

קולא טובה

מקומה של הטלויזיה בפנאי של הקיבוץ הדתי

1990

AVM 82

עבודה סמינריונית למ.א., בר אילן בהנחיית פרופ' מ' בר לב. 100 עמודים תרשימים כולל בבליוגרפיה.

רביד צפורת

המעבר מהלנה משותפת להלנה משפחתית בקיבוץ יבנה

1987

AVM  48

העבודה הוגשה באונ' העברית .1987 31 עמודים כולל בבילויוגרפיה

רכטשפנר אסתר

התפתחות הספריה בקיבוץ יבנה.

1992

AVM 91

אונ' העיברית, ירושלים. 25 עמודים. עבודת רפורט לד"ר ד. שידורסקי.

שפר עם אסתר

המערכת החינוכית של קבוצי הקיבוץ הדתי וקבוצי בארץ ישראל, מימד משווה.

1994

AVM 108

העבודה הוגשה באונ' בר-אילן, רמת גן. 240 עמודים כולל הערות ובבליוגרפיה. המנחה: פרופ' מ. בר לב - בית ספר לחינוך.

שפר עם אסתר

יציבות ושינוי בבית הספר התיכון של הקיבוץ הדתי

1988

AVM 68

אונ' בר-אילן, רמת גן. 36 עמודים כולל בבליוגרפיה. מוגשת לד"ר ג. הריסון לב.א. במסגרת תהליכי שינוי במערכת החינוך שהתקיים בשנת .1998

הקיבוץ הדתי: כלכלה וארגון

אריכא אודי

תוצר וצריכה בקיבוץ הדתי השוואת נתוני התוצר הצריכה ההכנסה הפנויה והחיסכון בקיבוץ הדתי לפני נתוני הקיבוצים והמדינה

1985

AVM 112

הוגש לרמת גן, אוניברסיטת בר אילן תשנ"ה. 20 עמודים טבלאות ותרשימים. המנחה ד"ר א. שניצר המחלקה לכלכלה (סמינר לב.א.)

בן יעקב ברק

הקשר בין דת וצמיחה כלכלית - מקרה הקיבוץ הדתי בישראל

2005

AVM 204

תואר שני בכלכלה טכניון (אונ' חיפה). השוואה אמפירית בין הביצועי םהכלכליים של הקיבוצים הדתיים לאלו של הקיבוצים החילוניים בישראל בשנים 1996-2002

בן שמואל צבי

אפקט הכולסטרול בקיבוץ טירת צבי

 

AVM 179

עבודת גמר ב עבודת מ.א. במחלקל ללימודי א"י בבר-אילן.מדרשת רופין הפקולטה למינהל

חכים רן

הקיבוצים בישראל "כמוצר ציבורי" מימון הקמתם, משברים בדרך,סופם!?

2005

AVM 216

מחקר היסטורי כלכלי על הקיבוץ כמוצר ציבורי בעל תועלת. המחקר מתייחס לקיבוץ כמוצר ציבורי, לעמדותיו והתנהגותו של הגורם המממן מצד אחד ולגורם המבצע - חברי הקיבוצים מצד שני. דוקטורט בבר-אילן מח' ללימודי א"י.

לנדאו יסכה

סקירת תהליך שינוי בביה"ס המשותף בקב' יבנה

1999

AVM 142

 

צוריאל אילת

התפתחות המבנים וענפי המשק בקיבוץ יבנה והגורמים לכך

 

AVM  53

8 נספחים, תרשימים, תצלומים כולל בבליוגרפיה. עבודה סמינריונית - ארץ ישראל בשנים 1940-1948 המנחה ד"ר יוסי כ"ץ

 

הקיבוץ הדתי: עיצוב, אמנות, אדריכלות, נוף

זלקינד ישראל

גן מרפאת קבוצת יבנה

1995

AVM 117

פרוייקט גמר לתואר הנדסאי באדריכלות נוף .94 מדרשת רופן .1995 31 עמודים טבלאות ותרשימים. המנחה - גדעון שריג - בית הספר להנדסאים מדרשת רופין.

פרידמן עפרה

הכתובה כראי חברתי

1999

AVM 172

ניתוח כתובות שאייר יהודה צונץ חבר שדה-אליהו. מוגש לאונ' לידס בשלוחה בישראל

 

הקיבוץ הדתי: תולדות, התיישבות, שימור אתרים, תיעוד

כ"ץ יונה

תגובות הקיבוץ הדתי עם הגיע הידיעות על רצח העם היהודי באירופה.

1989

AVM 60

העבודה הוגשה לד"ר בוואר במכון ליהדות בת זמננו באונ' העברית. 12 עמודים 10 נספחים.

אולמן חוה

מרודגס עד טירת צבי;מאבקים להגשמה ולקיום בשנות מאבקו של הישוב .1939-1936

1985

AVM 121

אונ' העברית ירושלים, יהדות בת זמננו,.1985 עבודת מחקר מתוך ספר שרגאי ג',ירושלים,מוסד הרב קוק .1989עמ'199-.240 מפות,צילומים,כולל ביבליוגרפיה.

אופיר נחמה

מעבר מקיבוץ למושב שיתופי ניר עציון בשנים תש"י - תשי"ג 1953-1950

 

AVM  47

תואר ראשון באונ' חיפה.

אריאב חיה

הנשים של קבוץ יבנה - הסיפור שלא סופר

1999

AVM 143

עבודה סמינריונית בטורו-קולג'.

ארליך יעל

רכישת קרקע והקמת ישובים באיזור "יבנה"

1986

AVM 41

הוגש לירושלים תשמ"ו. 94 עמודים טבלאות + תצלומים + נספחות + מפה כולל ביביליוגרפיה. עבודה סמינריונית (ב.א.) מוגשת לד"ר רותי קרק האוניברסיטה העברית.

בן דב שושנה

משואות יצחק שנת היובל

2006

AVM 197

עבודת חקר של ארכיונאית הקיבוץ.

בן יעקב יוחנן

מחלקת ההר - פרשת ה-ל"ה

2004

AVM 196

עבודה לתואר שני לטורו קולג'   על שיירת הל"ה לגוש עציון.

בן ישר צבי

נכסי מורשת תרבות חומרית בקיבוץ הדתי יחס האוכלוסיה ואפשרויות השימור

2006

AVM 214

עבודה לקראת תואר שני במחלקה לגיאוגרפיה בבר אילן בהדרכתה של ד"ר עירית עמית. בעבודה יש הצלבה בין  היסטוריה של קיבוצים, נכסי המורשת, ראיונות עם חברים והצעות אופרטיביות לשימור - בקיבוצים בארות יצחק, טירת צבי, קבוצת יבנה, לביא, עין הנצי"ב, עין  צורים.

ברוכי נחום

בארות יצחק בנגב

1995

AVM 119

עבודה במסגרת הסמינריון על הכפר בארץ ישראל. העבודה הוגשה ברמת גן, בר אילן .1995 33 עמודים כולל בבליוגרפיה. מוגש לד"ר שמעון שטרן.

ברוכי נחום

פעילות הקיבוץ הדתי בתחום הבטחון בתקופת המנדט

1997

AVM 130

העבודה הוגשה ברמת גן, בר אילן .1997 139 עמודים אבסטרקט, איורים, מפות, מפתח, תצלומים. עבודת מ.א המנחה ד"ר ש. שטרן מחל' לימודי ארץ ישראל.

ברוכי נחום

רמת השומרון ראשיתה של קב' בארות יצחק

1994

AVM 109

בר אילן

גבעון לוי

הקרב על טירת צבי, אדר א' תש"ח 16  פברואר 1948

1990

AVM 73

צה"ל, ביספר פיקוד ומטה. העבודה כוללת 17 עמודים, מפות וקטעי עתונות כולל בבליוגרפיה + נספחים רבים.

גרינברג צפורה

התקבצות גאוגרפית של ישובים דתיים בישראל

1986

AVM 96

אונ' בר אילן, רמת גן. 134 עמודים תקציר באנגלית כולל בבליוגרפיה. המנחה ד"ר י. שלהב. חלק למ.א.

גרינהוט זאב

הקיבוץ הדתי - שורשים, מטרות, ובעיות

1980

AVM 4

עבודה סמינריונית קורס דו שנתי בסמינר "אפעל"  - בהדרכתו של מנחם רוזנר.

גרינהוט זאב

ישובים במערכה כפר דרום פלמחים

1981

AVM 12

עבודה סמינריונית ב"אפעל" מוגשת לד"ר אורי מילשטיין.

גרנק רות

קווים לפרשת חייו של חלוץ מכפר עציון. פרשת חייו של אבי שלום גרנק הי"ד

1961

AVM 10

עבודת גמר באונ'

המל שרה

חברי עלומים מתגייסים למלחמת העולם השניה

2002

AVM 161

עבודת חקר של ארכיונאית קיבוץ סעד

המל שרה

נס ציונה תרצ"ט ת"ש, מחנה עבודה ראשון של בני עקיבא

2005

AVM 199

עבודת חקר של ארכיונאית קיבוץ סעד.

המל שרה

קבוצת הכשרה כפר גדעון תרצ"ח ת"ש, לקט מקורות

2004

AVM 184

עבודת חקר של ארכיונאית קיבוץ סעד.

הראל רקפת

פינוי הנשים והילדים בכפר עציון במלחמת השחרור

01/08/2006

AVM 215

עבודת גמר של בי"ס תיכון. מבוססת על ראיונות עם נשים שעברו את הפינוי בכפר עציון.

הרטום-גרין יפה

סיפורה של מכורה

1997

AVM 129

העבודה הוגשה באונ' ירושלים בית ספר לספרנות ארכיונאות ולמידע .1977 31 עמודים כולל בבליוגרפיה עבודה סמינריונית מוגשת לפרופ' אלסברג

וולקן אורית בן טוב ר'

גוש הקיבוץ הדתי בעמק בית שאן בשנים 1948-1960

2001

AVM 162

עבודה במסגרת קורס בלימודי א"י בבר אילן, מוגשת לפרופ' יוסי כץ.

זליגמן אברהם

שנה ראשונה להתנחלות בשנת פרסום הספר הלבן של מקדונלד. מקרה שדה אליהו.

1988

AVM 118

העבודה הוגשה בירושלים .1988 31 עמודים כולל בבליוגרפיה מנחה ד"ר חגית לבסקי.

חג'בי מרים

אורח החיים במחנה העולים פרדס חנה וזיקת הגומלין בינו לבין המושבת פרדס חנה והקמתו עד הפיכתו למחנה עבודה

1997

AVM 124

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמת גן. 28 עמודים הערות כולל בבליוגרפיה. עבודה סמינריונית מוגשת לד"ר דבורה הכהן.

חג'בי מרים

נפילתם ושיקומם של הקיבוצים הדתיים במלחמת השחרור

2000

AVM 145

בר אילן, 176 עמ'.

כ"ץ יונה

הקיבוץ הדתי ומטרות שליחותו בקפריסין

1989

AVM 66

עבודה זו הוגשה לד"ר בוואר במכון ליהדות בת זמננו באונ' העברית. 41 עמודים כולל בבליוגרפיה.

כ"ץ יונה

הקיבוץ הדתי: סקירה מהתחלתו משנות ה-  20 ועד לאחר מלחמת העצמאות

1991

AVM 88

מכון ליהדות זמננו אוניברסיטה עברית .1991

לזר רבקה

הקיבוץ הדתי כמכשיר התישבותי

1989

AVM 58

העבודה הוגשה באונ' בר-אילן, רמת גן. 45 עמודים נספחים, בבליוגרפיה. עבודה סמינריונית (ב.א.) במסגרת ההמחלקה לגיאוגרפיה מוגשת לד"ר שלהב.

לסלוי יאיר

ה"שחר" עולה!?

2004

AVM-193

עבודה על קיבוץ "השחר" קיבוץ של יוצאי  ארצות המזרח (מצרים, תורכיה ומרוקו) שהתיישבה בינואר-1949 באדמות גוש חלב והתפרקה במאי -1950.

מיזליש אורה

תולדות עין צורים בגוש עציון

1989

AVM  52

אונ' בר אילן, רמת גן. 83 עמודים מפה, תצלומים, כולל בבליוגרפיה. עבודה סמינריונית, מנחה ד"ר יוסי ריץ לימודי ארץ ישראל.

נוימן רוני

הקיבוץ הדתי: צעדים ראשונים

1986

AVM 43

העבודה הוגשה באונ' בר-אילן, רמת גן. עבודה סמינריונית במסגרת "הישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט" המחלקת ללימודי ארץ ישראל המנחה ד"ר מנחם פרידמן.

נוסבוים ברוך

מעמד החבֵרה בקיבוץ הדתי בראשית דרכו, טירת צבי 1937-1940

2001

AVM 160

עבודה סמינריונית במח' ללימודי א"י בבר-אילן.

פלס חיים

פרשת העליה לביריה יא' - יד' אדר ב' תש"ו. 17-14  למרס .1946

1970

AVM 127

אונ' העברית, ירושלים. 125 עמודים כולל בבליוגרפיה. עבודת מ.א. מוגשת לד"ר י. קולת - המכון ליהדות זמננו.

פלס חיים

בעיות החליבה בשבת בהתישבות הדתית בין שתי מלחמות העולם.

 

AVM 82

פרק מתוך מחקר מקיף על ההתישבות הדתית בארץ ישראל בשנות ה-20 וה-.30 27, 12 עמודים כולל בבליוגרפיה.

צור רונית

הקיבוץ הדתי א. התגבשות האידיאולוגיה בשלבים שונים להתפתחות ב. עמדות ומעשים בתחום הדתי בקיבוץ הדתי

1980

AVM 24 25

עבודה סמינריונית בחוג למדעי החברה, בר אילן .1980 בהדרכתו של ד"ר לוין.

צוריאל אילת

התפתחות המבנים וענפי המשק בקיבוץ יבנה והגורמים לכך

 

AVM  53

8 נספחים, תרשימים, תצלומים כולל בבליוגרפיה. עבודה סמינריונית - ארץ ישראל בשנים 1940-1948 המנחה ד"ר יוסי כ"ץ

רז תמר

מדיניות התישבות בקיבוץ הדתי אחרי 67

1991

AVM 79

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמת גן. 66 עמודים כולל בבליוגרפיה. עבודת ב.א.

שטיין מרדכי

עדותה של העדה: תפיסה היסטורית בקיבוץ הדתי על הקרבות תש"ח בקיבוצים הדתיים.

1993

AVM 106

אונ' תל אביב. 28 עמודים כולל בבליוגרפיה. בהדרכת פרופ' א' שפירא.

שפירא חובב

המעבר מרודגס ליבנה, היבטים בצורות ההתישבות

1994

AVM 149

עבודה סמינריונית לתואר ראשון בלימודי א"י בבר-אילן.

ששון משה

גוש עציון - אידיולוגיה ונסיבות הקמתו, מושבות ההתישבות העברית בגוש עציון בתקופת המנדט

1983

AVM 29

העבודה הוגשה באונ' העברית, ירושלים. 60 עמודים נספחים ובבליוגרפיה. עבודת ב.א. המנחה פרופ' רייכמן.

תנועה ציונית דתית – אידיאולוגיה/הגות

בן גל יוסי

בין תורה ועבודה לתורה עם דרך ארץ

1986

AVM  51

הוגש לבר אילן. 55 עמודים כולל בבליוגרפיה. עבודת ב.א. מוגש לרב ד"ר שאר ישוב

מיזליש פנינה

הרב יצחק ניסבוים ויצחק ליגוש פרץ שני מאפייניים מרכזיים בפובליציסטיקה הספרותית במזרח אירופה בראשית המאה.

1988

AVM 87

העבודה הוגשה באונ' בר-אילן, רמת גן. דוקטורט בהדרכת הפרופסור יהודה פריצלנדר. 210 עמודים כולל בבליוגרפיה.

ספראי דינה

יחסם של הוגי הציונות הדתית אל החילון

1998

AVM 270

סקירת מאמרים במסגרת עבודה בקורס בהגות ציונית בבר-אילן.

תנועה ציונית דתית - מגדר

גרינבוים רחל

מעמד האישה בקרב הציבור הדתי לאומי במדינת ישראל היום, והשינויים שחלו במעמדה במשך הדורות.

1987

AVM  45

הוגש לירושלים, האוניברסיטה העברית. 23 עמודים (עבודה סמינריונית למ.א.) כולל בבליוגרפיה.

זיידין נורית

החבֵרה בתנועת הנוער הציונית בפולין בין שתי מלחמות עולם

2000

AVM 153

עבודת דוקטורט באו' בן גוריון. 336 עמ'.

רוזנברג לילך

הפועלות הדתיות בארץ ישראל; בנין ארגון ומשקי פועלות-1920.1939

1989

AVM 133

עבודה נכתבנ במסגרת אונברסיטת בר אילן, רמת גן 218 עמודים, 47  .A-C עבודת מ.א. מוגשת לד"ר מרגלית שילה.

רוזנברג לילך

נשים ומגדר בציונות הדתית: ארגון, התיישבות וביטחון 1918-1948

2002

AVM 165

דוקטוראט במח' ללימודי א"י, בר אילן. 2 כרכים.

תנועה ציונית דתית – עליית הנוער

מאור אהרון

השפעותיהם של תהליכים פוליטיים חברתיים כלכליים ודתיים בקביעת דרכה של "עלית הנוער הדתי" בשנותיה הראשונות

1986

AVM  49

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמת גן. 166 עמודים נספחים, תקציר באנגלית, בביליוגרפיה. עבודת מ.א. מוגש לד"ר מרדכי בר לב.

תנועה ציונית דתית בארץ ישראל

באואר זאב

החזית הדתית המאוחדת וההיערכות הרעיונית והפוליטית של הציבור הדתי עם הקמת המדינה

2004

AVM 186

עבודת מ.א. בחוג ליהדות באונ' העברית.

בן ישר צבי

מ"תורה ועבודה" ל"תורה מול עבודה" - תנועת בני עקיבא מהקמת ישיבת בני עקיבא בכפר הראה 1939 עד אמצע שנות השישים

2004

AVM 192

 

בר לב מרדכי

בוגרי הישיבות התיכוניות בארץ ישראל בין מסורת וחידוש

1977

AVM 11

עבודה לשם קבלת דוקטור לפילוספיה באונברסיטת בר אילן

גולדשמיט יונתן

תנועת המזרחי - מפד"ל בין השנים 1983-1948

 

AVM 150

עבודה במסגרת קורס "ממשל במדינת ישראל"

גרינברג צפורה

ההתישבות הגושית של ישובי הפועל המזרחי הלכה למעשה

1979

AVM 22

אונ' בר - אילן, רמת גן. 215 עמודים מפות, בבליוגרפיה. עבודת ב.א. מנחה - ד"ר שלהב.

סטון לילו

ציוני גרמניה בארץ ישראל לפני 1933 . (באנגלית)

 German Zionist in Palestine before 1933

1955

AVM 120

150 עמ' תקציר בעברית,כולל ביבליוגרפיה. המנחה פרופ.יואב גלברי. אוניברסיטת חיפה,הפקולטה למדעי הרוח,.1995

פלס חיים

ההתיישבות הדתית בא"י בשנות ה-20 וה-30

 

AVM 54

דוקטורט באונ' העברית בהדרכתו של פרופ' א' פריזל. 328 עמ'

פלס חים

ההתישבות הדתית בארץ ישראל בשנות ה- 20וה-30

1986

AVM 54

העבודה הוגשה באונ' העיברית, ירושלים. 328, 32 עמודים כולל בבליוגרפיה. אובסטרקט באנגלית.

רוזנברג לילך

הפועלות הדתיות בארץ ישראל; בנין ארגון ומשקי פועלות-1920.1939

1989

AVM 133

עבודה נכתבנ במסגרת אונברסיטת בר אילן, רמת גן 218 עמודים, 47  .A-C עבודת מ.א. מוגשת לד"ר מרגלית שילה.

רוזנברג לילך

נשים ומגדר בציונות הדתית: ארגון, התיישבות וביטחון 1918-1948

2002

AVM 165

דוקטוראט במח' ללימודי א"י, בר אילן. 2 כרכים.

רוטשטין מנחם

מושב העובדים הדתי של הפועל המזרחי רעיון ומעשה בשנים תרפ"ב-תרצ"ה

1985

AVM 38

העבודה הוגשה באונ' בר-אילן, רמת גן. עבודת מ.א. בהנחיית פרופ' אליאב

שמיר מיכה

ישיבת בני עקיבא בכפר הרואה: הסיגור להקמתה ודרך יסודה.

1981

AVM 85

אונ' חיפה .1981 57 עמודים כולל בבליוגרפיה עבודת מ.א. מנחה: ד"ר י. ברנאי - לימודי ארץ ישראל.

תנועה ציונית דתית – תנועות הנוער בחו"ל

אדלר בנימין

עזרא – תולדות תנועת נוער יהודית אורתודוכסית בגרמניה בימי הרפובליקה הוימרית. (בגרמנית)

1992

AVM 98

אונ' אמסטרדם, דוקטורט

ארנון ישי

התנועה הציונית הדתית - פעילותה בצפון אפריקה ולמען העלייה של יהדות זו לישראל (1956-1943)

1997

AVM 166

דוקטורט בתולדות ישראל, בר אילן.

גיל ורדה

תנועת בח"ד בגרמניה

1978

AVM 8

הוגש לירושלים, האוניברסיטה העברית ב-.1978 211 עמודים כולל בביליוגרפיה. עבודה סמינריונית לד"ר שצקר

דאיק דינה

שליחים ושליחות של התנועה הקיבוצית בטוניס 1943-1948

 

AVM 83

 

מטיביץ רותי

תנועת בני עקיבא במצרים.

1998

AVM 132

עבודה לתואר ראשון באונ' הפתוחה

סובול גד

תנועות הנוער היהודיות בגרמניה בין שתי המלחמות קמרדן ועזרא - גרמניות מול יהודיות, לאומיות וציונות

2004

AVM 185

אוניברסיטת בן גוריון

צור יעקב

תנועות הנוער הדתיות בגרמניה (1933-1939)

1987

AVM  46

הרצאה בלוחמי הגטאות

תנועה ציונית דתית באירופה

קנולר רבקה

הפעילות של קבוצות נוער ציונית דתית באירופה בתקופת השואה .1945-1939 

1989

AVM 62

סיכום סקר של מקורות ארכיונים מוגבלים בידי ר. קנולר תשמ"ז-תשמ"ח. עבודה במחלקה לתולדות ישראל, מוגש לד"ר מכמן,  בר-אילן, רמת גן.

תנועה ציונית דתית בגרמניה

אדלר בנימין

עזרא – תולדות תנועת נוער יהודית אורתודוכסית בגרמניה בימי הרפובליקה הוימרית. (בגרמנית)

1992

AVM 98

אונ' אמסטרדם, דוקטורט

אילון יהודה

בעיות אידיאולוגיות ארגוניות ומבניות בציונות הגרמנית מראשיתה עד מלחמת העולם הראשונה.

1981

AVM 69

העבודה הוגשה באונ' תל-אביב, בשנת 1981 עבודת דוקדורט מוגש לבנט אוניברסיטת תל-אביב. העבודה כוללת 505 ע' א'-כב' הערות, תקציר מפה (כרף 1) כולל ביבלגורגפיה.

גיל ורדה

תנועת בח"ד בגרמניה

1978

AVM 8

הוגש לירושלים, האוניברסיטה העברית ב-.1978 211 עמודים כולל בביליוגרפיה. עבודה סמינריונית לד"ר שצקר

זיידין נורית

החבֵרה בתנועת הנוער הציונית בפולין בין שתי מלחמות עולם

2000

AVM 153

עבודת דוקטורט באו' בן גוריון. 336 עמ'.

מכמן דן

הפליטים היהודים מגרמניה בהולנד בשנים 1933-1942

1978

AVM 212

עבודת דוקטורט בשני כרכים.

סובול גד

תנועות הנוער היהודיות בגרמניה בין שתי המלחמות קמרדן ועזרא - גרמניות מול יהודיות, לאומיות וציונות

2004

AVM 185

אוניברסיטת בן גוריון

סטון לילו

ציוני גרמניה בארץ ישראל לפני 1933 . (באנגלית)

 German Zionist in Palestine before 1933

1955

AVM 120

150 עמ' תקציר בעברית,כולל ביבליוגרפיה. המנחה פרופ.יואב גלברי. אוניברסיטת חיפה,הפקולטה למדעי הרוח,.1995

צור יעקב

האורתודוכסיה היהודית בגרמניה ויחסה להתארגנות יהודית וציונית 1896-1911

1982

AVM 28

העבודה הוגשה באונ' תל אביב.

צור יעקב

תנועות הנוער הדתיות בגרמניה (1933-1939)

1987

AVM  46

הרצאה בלוחמי הגטאות

תורן אסתר

קבוצי ההכשרה בגרמניה, הדומה והשונה

1990

AVM 76

תל אביב סמינר הקיבוצים .1990 85 עמודים פרקי נספחים. מוגש לאברהם אצילי במסגרת סמינריון "תנועת הנוער בשואה" שנה ד' לב.א.

תנועה ציונית דתית בפולין

אלעד צבי

התארגנות ציבורית בגטו לודז'

1984

AVM 164

עבודה סמנריונית בהדרכת ד"ר קרקובסקי 1984 בכתב יד 31 עמודים

ביק הסל רחל

ההכשרה בסלבקוב: הכשרה חלוצית רוחנית

2003

AVM 190

עבודה לקורס בתולדות החינוך היהודי בעת החדשה באונ' העברית.

ניר רחל

שלבים ראשונים בהתארגנות "החלוץ המזרחי בפולין" בשנים 1927-1917

 

AVM 7

עבודה סמינריונית לקורס: "קוים להתפתחות הסתדרות החלוץ ברוסיה ופולין בין שתי מלחמות עולם. מוגש לד"ר י. אופנהים.

תנועה ציונית דתית - הולנד

דסברג אלי

זכרונות: הכשרת המזרחי בהולנד 1943-1918 

1979

AVM 39

זכרונות ומחקר, נכתב במסגרת המרכז ליהדות הולנד – בהולנדית. (תרגום לעברית ע"י שמעון תדהר נמצא בארכיון).

מכמן דן

הפליטים היהודים מגרמניה בהולנד בשנים 1933-1942

1978

AVM 212

עבודת דוקטורט בשני כרכים.

תנועה ציונית דתית באיטליה

אקרט תמר

הציונות החלוצית באיטליה בין שתי מלחמות העולם

1970

AVM 1

עבודת גמר בהצטיינות בי"ס תיכון בקב' יבנה

תנועה ציונית דתית בצפ' אמריקה

פוקס יצחק

תנועת נוער ציונית בני עקיבא של אמריקה צפונית נתוח סוציולוגי

1960

AVM 35

עבודת מ.א. באנגלית. העבודה הוגשה בניו-יורק, בית ספר חדש למחקר סוציאלי .1960 183 עמודים.

תנועה קיבוצית:  תרבות, חברה, כלכלה, תולדות, חינוך

אחיטוב סיגל

מוסיקה בתנועה הקיבוצית

1989

AVM 64

אונ' חיפה בשנת 1989 עבודה סמינריונית לב.א. בחוג לחינוך בקורס האזנה למוסיקה. מוגשת לד"ר דני סנדלר. העבודה כוללת 28 עמודים.

חייקין פרץ

הלנה  משפחתית

1975

AVM 17

עבודה סמינריונית קורס רכזי המשק. מדרשת רופין.

באלף מיכה

המצא מנוחה נכונה לזעקה ולתקוה – זכרון השואה והנצחתה בתנועות הקיבוציות

2002

AVM 174

דוקטורט באונ' העברית

גדיש יעקב

עיונים בבעיות הצריכה בקיבוץ (היבטים כלכליים ומנהליים) היחידה הבין קיבוצית להדרכה כלכלית 1971

1971

AVM 26

-75 עמודים תרשימים כולל בבליוגרפיה.

גדיש יעקב

קריטריונים לפיתוח שירותים יצרניים להשקעות במשק בקיבוצי

1967

AVM 2

העבודה הוגשה ברחובות, הפקולטה לחקלאות, .1967 38 עמודים טבלאות. עבודת גמר במסגרת הקורס הבין קיבוצי לחקלאות וכלכלה.

כהן יואב

התנהגות כלכלית של קיבוצים בתקופת משבר

1990

AVM 74

הוגש למדרשת רופין ב-.1990 45 עמודים תרשימים כולל ביביליוגרפיה. עבודה גמר - סמינר אנטגרטיבי בקורס מרכזי משקי.

פרג יעל

מוות ארגוני - קיבוצים שהתפרקו,מחקר באקולוגיה ארגונית

1999

AVM 141

עבודת M.A ,אוניברסיטת תל-אביב,הפקולטה למדעי החברה,החוג ללימודי עבודה. 95 עמ',כולל ביבליוגרפיה. המנחה:ד"ר טל סימונס.

דנגור נירה

מעקב ארוך טווח אחר חברי קיבוץ בעלי נכות גופנית שהיו בקשר עם התחנה לייעוץ ושיקום של ברית התנועה הקיבוצית בשנים .1980-1971

1983

AVM 61

אונ' חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית, בשנת 1983 בהדרכת ד"ר י. פלוריאן כעבודת גמר לקראת התואר מ.א. 116 עמודים, טבלאות, נספחים, כולל ביבליוגרפיה.

חפיף ויויאן

קליטת יהודי הודו בקיבוצים בישראל 198-1954

2006

AVM 202

תואר שני באונ' בן גוריון - מחלקה להיסטוריה

כרמון יוסף

הבט על הדמוגרפיה הקיבוצית: בנים חוזרים

1985

AVM 42

יד טבנקין, קורס דו-שנתי אפעל. עבודות משותפות. משה ברק - בארי.

פאוקר אלון

אוטופיה בסבך הסתירות, השוואה בין הדימויים העצמיים של התנועות הקיבוציות בעשור הראשון של המדינה לתפיסת הזהות

2006

AVM 210

דיסרטציה אונ' תל אביב

קליבנסקי חגית

קשר בין תכניות עתיד ובין השתייכות תנועתית גיל ומין של מתבגרים בקיבוץ

1993

AVM 114

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמת גן. 381 עמודים כולל בבליוגרפיה. המנחה פרופ' מ. בר-לב עבודת מ.א.

נושאים כלליים

יהדות

אדלר יורם

ברכה על:"הרואה מקום שנעשה בו נס"

1985

AVM 116

הוגש לישיבת הקיבוץ הדתי,עין צורים. בעבודה:נסים בתנ"ך,מעלה בית חורון,מעברות הירדן,מעברות נחל ארנון,חומת יריחו.

אזולאי משה

הגנת ה"חזקה" במשפט העברי

2000

AVM 147

 

אזולאי משה

ההפלה המלאכותית במשפט העברי

2000

AVM 148

 

בן טולילה יוסי

כופין על מידת סדום: באור מושג הלכתי עין צורים, ישיבת הקיבוץ הדתי

1987

AVM 75

הוגש לתשמ"ז 125 עמודים כולל בבליוגרפיה

הרטום יפה

ביאור לפרק השביעי להלכות יסודי התורה לרמב"ם

1984

AVM 30

עבודה לתואר שני באונ' תל אביב תשמ"ד. 104 עמ'.

ויס משה

סדר המשנה במסכת פאה ויחסה לתוספתא

1978

AVM 3

העבודה הוגשה באונ' בר אילן ברמת גן. 336 עמודים.

זיוון גילי

הקיום הדתי מול המודרנה עפ"י הרב סולוביצ'יק.

1989

AVM 100

בר אילן מחלקה לפילוסופיה

זיוון גילי

עיון משווה בפרשנות העקדה של סרן קירקגור והרב סולובייצ'יק

1993

AVM 100

מ.א בבר אילן מחלקה לפילוסופיה

כהן ידידיה

תקנות חז"ל ביחסי ממון בין בני הזוג

1980

AVM 18

העבודה הוגשה באונ' תל אביב, .1980 עבודת דוקטור בהדרכתו של פרופ' א. קירשנבאום על המדף.

לבל חנה

הבטים ספרותיים וגאוגרפיים מפרשת דוד אצל אכיש מלך גת.

 

AVM 89

בר אילן חוג לתנ"ך

לבל חנה

שיבת דוד המלך לירושלים - לאחר מרד אבשלום

 

AVM 89

בר אילן חוג לתנ"ך

סלייטר אברהם

ראשית של התנועה הקונסרבטיבית באמריקה מ"כלל ישראל לייחוד זרמי"

1984

AVM 122

הוגש לאונברסיטה העיברית, ירושלים. 148 עמודים כולל בבליוגרפיה. עבודת מ.א. המנחה: פרופ' אריה גורן.

סלע אברהם

ערכי עבודה ביחסי עבודה ומיסודם על פי מקורות היהדות(התורה שבעל פה)

1984

AVM 37

העבודה הוגשה בחיפה, מכון הטכנולוגי .1948 עבודת מחקר למ.א. במדעי הניהול.

פרידמן יעקב

פירוש למורה נבוכים מאת ר' זכריה בן שאלתיאל חן: המקום והחלל אצל אריסטו

1974

AVM 19

האונ' העברית. מכון למדעי היהדות 43 עמ'.

צרויה אילה

נוסח התפילות בתלמודים

1997

AVM 126

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמת גן. 140 עמודים כולל בבליוגרפיה. המנחה פרופ' יו

סף תבורי, עבודת מ.א.

רונן מאיר

לאופיו של חג השבועות בעת החדשה

2005

AVM 200

מחלקה לתלמוד בבר אילן. בהנחיית ד"ר יוסי כ"ץ.

שפירא יוסף

הגות והלכה בתפיסתו של הרב ריינס

1997

AVM 168

דוקטוראט באונ' העברית.

שריד רמי

על זכותם של בני ישמעאל לשבת בארץ ישראל

 

AVM 115

16 עמודים. פרויקט חובה - המכון להכשרת מורים ישיבת הקבה"ד עין צורים

חקלאות

איתן יואב

טיפוח גזע אם של פטמי עופות, לפי דגם אופטימלי גנטי כלכלי

1982

AVM 27

אונ' העברית ירושלים. עבודת דוקטור בהדרכת הפרופ' מואס וסולר. 138 עמ' תקציר בעברית ואנגלית עולל ביביליוגרפיה.

בר דרומא מנחם

צמחי תבלין מרפא ובושם, משרד החקלאות

1988

AVM 55

הוגש לתל אביב ב-.1988 112 עמודים איורים, תצלומים.

שחק אריה

אפיון ותדירות רב-עוברית בזרעי התמר מדרשת רופין, מגמת מטעים

1981

AVM 21

12 עמודים טבלאות נספחים כולל בבליוגרפיה.

תולדות ישראל - כללי

אבן נועם

הצהרות ומעשים. תנועות הנוער החלוציות במדינת ישראל בהתמודדות עם משימות הדרכת הנוער העולה במעברות ובשיכוני עולים

1992

AVM 104

עבודת מ.א. באונ' בר אילן בהדרכת פרופ. גורני 131 עמ' צילומי מסמכים ,ביבליוגרפיה,נספחים,תקציר.

כהן רחל

מנהיגותה של הבריגדה בקרב שארית הפליטה

1996

AVM 125

העבודה הוגשה באונ' בר אילן, רמת גן .1996 31 עמודים כולל ביבליוגרפיה. עבודה סמינריונית מוגשת לפרופ' דן מכמן במסגרת הקורס: ההנהגה היהודית בשנות ה-30 וה-.40

מאיר יצחק

היסטוריה של מחזור שלם (מקווה ישראל מחזור ג')

 

AVM 156

מחקר אישי על מחזור ג' במקווה ישראל.

סלייטר אברהם

ראשית של התנועה הקונסרבטיבית באמריקה מ"כלל ישראל לייחוד זרמי"

1984

AVM 122

הוגש לאונברסיטה העיברית, ירושלים. 148 עמודים כולל בבליוגרפיה. עבודת מ.א. המנחה: פרופ' אריה גורן.

סעדון חיים

הציונות בתוניסיה

1992

AVM 131

העבודה הוגשה באונ' העיברית, ירושלים. 277 עמודים כולל בביליוגרפיה. עבודת דוקטור - המנחה פרופ' מ. אביטל.

שיפמן יאיר

הפולמוס בין החרדים ובין הציונים מהקונגרס הציוני הראשון עד הופעת ה"פלס"

1980

AVM 105

אונ' העברית, ירושלים. 191 עמודים עבודת מ.א. מוגש לפרופ' שמואל אטינגר.

שואה

אלעד צבי

התארגנות ציבורית בגטו לודז'

1984

AVM 164

עבודה סמנריונית בהדרכת ד"ר קרקובסקי 1984 בכתב יד 31 עמודים

באומל אסתר יהודית

הילדים הפליטים היהודים בבריטניה

1981

AVM 16

הוגש לרמת גן, בר אילן ב-.1981 294 עמודים כולל ביביליוגרפיה. עבודת מ.א. במחלקה לתולדות ישראל באנגלית המנחה ד"ר דן מכמן

ובר שאול

יחסן של תנועת הנוער של ארץ ישראל העובדת לגולה בתקופת השואה

1988

AVM 97

אונ' חיפה בית ספר לחינוך .1988 169 עמודים + תקציר.

וילנר אייזק

פרנוולד. מחנה עקורים יהודי אחרון בגרמניה 1951-1957

1988

 

 

כהן רחל

וסדות פנימיתיים באטליה לילדים ובני נוער פליטי שואה 1948-1943

1998

AVM 139

בעבודה 170 עמ',כולל ביבליוגרפיה. תקציר באנגלית. עבודת M.A בהדרכת ד"ר מאיר הילדסהיימר. אונ' בר אילן, תשנ"ח .1998

לבל חנה

הילד היהודי בשואה - עיון בספרות ילדים

 

AVM 89

בר אילן חוג לתנ"ך

מכמן דן

הפליטים היהודים מגרמניה בהולנד בשנים 1933-1942

1978

AVM 212

עבודת דוקטורט בשני כרכים.

פרנק דבורה

שמונה שניצלו על פי עדויות שהוקלטו

1991

AVM 99

139 עמודים צילומי מסמכים עותק נוסף במיכל 471-933

ריזל אריה

חינוכם מחדש של ילדים ובני נוער יהודים קרבנות השואה בפנימיות בבלגיה

1976

AVM 213

 

חינוך

יגר מיכל

אליהו קראוזה מנהל מקוה ישראל בשנים 1948-1954

2002

AVM 175

 

מאיר יצחק

היסטוריה של מחזור שלם (מקווה ישראל מחזור ג')

 

AVM 156

מחקר אישי על מחזור ג' במקווה ישראל.

נוימן ציפי

חנוך למצווה בגיל הרך

1985

AVM 59

העבודה הוגשה בסמינר "אורנים". 33 עמודים כולל בבליוגרפיה. הוגש לד"ר חיים לכט

תורן שלומית

דרכי פעילות בהוראה

1963

AVM 154

 

לבל חנה

הילד היהודי בשואה - עיון בספרות ילדים

 

AVM 89

בר אילן חוג לתנ"ך

בריאות

אניקסטר שיפרה

תחושת המצב בשליטת פרקי הגפה העליונה, כתף, מרפק, שורש כף היד

1989

AVM 81

העבודה נכתבה מאת רחל גיל ושיפרה סביצקי (אניקסטר), בית ספר לרפואה ולפיזיותרפיה אסף הרופא, .1989 44 עמודים תרשימים כולל ביביליוגרפיה. המנחה: ד"ר ז. דביר. ב.א.

גדסי חגית

זמן תגובה לגירוי חזותי כפונקציה של ההימוספריה מקבלת הגירוי של גיל, מין והיד המגיבה אצל אוכלוסיה קיבוצית הומוגנית

1988

AVM 56

העבודה הוגשה בבאר שבע, המכון לחינוך גופני .1988 30 עמודים כולל בבליוגרפיה.

משפט

מימוני איתן

ישוב סכסוכים בקיבוץ עפ"י המשפט העברי והמשפט הישראלי

1988

AVM 40

אונ' ת"א. 98 עמ' מוגש לרב שמחה מרון.

פורת חנינא

התגבשות הדרכים לרכישת קרקע בנגב ורישומה בספרי האחוזה

1990

AVM 71

הדוקטורט בנושא זה - אונ' באר שבע ירושלים. תדפיס מתוך "גאולת הקרקע בארץ ישראל" - רעיון ומעשה

שמלבק אילת

שילוב המשפט העברי בחוקי מדינת ישראל

2000

AVM 146

העבודה – מתוך ארכיון אונא. 67 אמ'.

לימודי א"י

אריאב חיה

שדה תעופה של עזה "מנחת קרני"

1999

AVM 144

 

פילוסופיה (ר' גם יהדות)

גולדמן אליעזר

תורות מידות פרגמטיסטיות; עיון משווה בתורת המידות של צ.ס. פירס, י. ג'ימס, ג. דיואי וק. לואיס

1980

AVM 20

עבודת דוקטור באנגלית מנחה - פרופ' אמאדו לי-ולנסי . אוניברסיטת בר אילן ברמת גן. 502 עמ'.

חברה

ויצמן רחל

תרבות הפנאי והנופש בחברה החרדית

1993

AVM 94

עבודה סמינריונית לב.א. מוגשת לפרופ' בר לב אוניברסיטת בר אילן

חסר רכיב