תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לזכר הנפטרים

06/05/2005
עמודים ניסן תשס"ה (692) 7
נזכור ולא נשכח

בָּרֵךְ ויזהר שלא ישכח לומר

בשעה יפה זו כשנתאסף כולנו, נשים גברים טף וזקֵן
ונציין את חג התנועה, במלאות שבעים וחמש שנים להיווסדה
בשעה חשובה, חגיגית ומרגשת זו
נעלה את זכרם של רבים וטובים מבני משפחותינו,
חברים, ידידים, בנים, הורים ובני משפחה
שהיו בשורות מחננו ומקומם נפקד כאן היום.
יקירינו שהלכו לעולמם בשיבה טובה כדרך כל האדם
יקירינו שנפטרו או נהרגו בטרם עת ממחלות, תאונות וכל מיני תקלות קשות
יקירינו שנפלו במערכות ישראל, שלחמו והגנו בגופם על בית וארץ,
רוחם וזכרם עמנו לעד.
יהי זכרם ברוך
חסר רכיב