תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לעצור את הדחפור

05/10/2004
עמודים תשרי - חשוון תשס"ה (687) 2-1
על המדף: לעצור את הדחפור
עורך: פרופ' יוסי כץ
הוצאת אונ' בר-אילן
תשס"ד, ירושלים

הקונפליקט בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל בין הצרכים של מדינה שאך זה נולדה ובין מוטיבציות של גופים שונים לשמור על הטבע, הסביבה והערכים ההיסטוריים, הוא נושא מרתק בפני עצמו ויש בו כדי למלא דפים של ספרים רבים.
ספרו של פרופ' יוסי כץ עוסק בפיזור הערפל מהגופים השונים שאכן עסקו בשימור הטבע והסביבה במדינת ישראל. עיון בספר המרובה במסמכים סטטוסטוריים ובעבודת ארכיון מעמיקה,יוצר תמונה אופטימית בהרבה ממה שגרס המחקר בנושא זה עד היום. גם קברניטי המדינה ובית המחוקקים שלה, עסקו והקדישו זמן ניכר להגנה על ערכי הטבע והמורשת תוך הקמת ועדות וגופים מיוחדים למטרות אלו.
הוועדות השונות היוו את הבסיס להקמת רשות שמורות הטבע ורשות הגנים הלאומיים.
גם מקומה של החברה להגנת הטבע תופס מקום מרכזי בספר זה, כגוף שתחילתו בקומץ "משוגעים לדבר", שיזמו ב-1954 את הקמת החברה ודחפו בהמשך לחקיקת חוק הגנת חיות הבר, שמורות טבע וגנים לאומיים.
כילדים צמחנו על ברכי הסיפורים של סבינו, שהפליגו לתאר את מעללי הטורייה והמקוש ובעזרתם הלבישו את המדינה "שלמת בטון ומלט", ומי בכלל חשב בתוך המציאות הזו של בניין,עלייה ובעיות ביטחון, על שמירת טבע והגנה על אתרים בעלי ערך היסטורי?
ספרו של יוסי כץ מאזן את התמונה ומוכיח בצורה ברורה, שהייתה גם תפיסה הפוכה שדגלה בשימור ושמירה על נופי ארצנו.
כיצד הסתדרו שתי תפיסות אלו בכפיפה אחת?
נשאיר מעט לסקרנות ולעיון בספר שלפנינו.
זיו כרמל, טירת צבי
חסר רכיב