תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת קופת גמל: דו"חות כספיים 2018

15/01/2018

שיבולת גמל תשואות

תשואה מצטברת ל-12 חודשים המסתיימים בדצמבר-2018 - 0.95%- .   סה"כ נכסים- 866,033,969ש"ח.
שיבולת גמל דו"חות כספיים 2018

 

דו"חות חודשיים:דו"חות שנתיים:


חסר רכיב