תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

היעדים בהם עסקנו, עוסקים או נעסוק לאור מטרות אלו

21/12/2017

היעדים בהם עסקנו, עוסקים או נעסוק לאור מטרות אלו: 

1. סמינרים ופעילות חווייתית- לצעירים ולנוער התנועה לטובת למידה ושיח של ערכי התנועה ויצירת תחושת שייכות וכן זיהוי ומיפוי מנהיגים עתידיים. 

2. פיתוח תוכן הדרכה למסגרות שונות. 

3. הקמה וליווי של מדרשת תורה ועבודה המפיצה את ערכי התנועה בקרב צעירים ונוער בתוך התנועה ומחוצה לה 

4. חיבור ושת"פ עם בני עקיבא כתנועת נוער הפועלת בקיבוצים ובעלת מכנה משותף ערכי של הגשמה והנהגה ברוח תורה ועבודה, תוך ניסיון לחיזוק רוח הקיבוץ הדתי בתוך בני עקיבא.. 

5. ליווי אישי לאורך השנה למנהלי מערכות חינוך חינוך מלידה ועד יב בקיבוצים 

6. ליווי ופיתוח מערכות חינוך בהתאם לצורך 

7. הכשרה והשתלמויות לצוותי החינוך בקיבוצים – כנס חינוך, הכשרה בתחילת שנה, ימי עיון, פורום מנהלי חינוך ופורומים אזוריים למדריכי ילדים ונוער, פורומים למנהלות מערכות הגיל הרך, ימי עיון למנהלות ומחנכות בגיל הרך. 

8. פיתוח מנהיגות צעירה לתנועה במסגרת קבוצות לימוד ומפגש שונות לצעירים (משבי רוח) ולנוער, קורסי הדרכה למדריכים בסניפי בנ"ע בקיבוצים (למעוניינים), שבתות צעירים ובוגרים, מועצת נוער, עידוד יוזמות וחיבור להזדמנויות אקטואליות למעורבות חברתית (פעילות דתיים-חילוניים, מעורבות במאבק החקלאי, מחאות למיניהן, עצרת רבין, ועוד) 

9. פיתוח תוכן לסמינרי קליטה וזהות, ליווי קיבוצים בתהליכים אלו. 

10. שת"פ עם התק"צ, המטה השיתופי, קיבוצניקים עם החברה, פורום מנד"ל (=פורום מנהלי יחידות נוער דתי), מועצות אזוריות ועוד – לטובת עשייה משותפת/סנכרון פעילות, למידה וחיבורים משמעותיים עבור החברה הישראלית.

חסר רכיב