תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פינת הצמ"ד וההתיישבות

09/11/2017

פינת הצמ"ד וההתיישבות

לאחרונה התקיימו בקבוצת יבנה ערבי הסברה לקראת תכנית בנייה רחבת היקף, שתובא לדיון ואישור באסיפת החברים. נקודת המוצא לתכנית היא ההחלטה להוסיף ממ"ד לכל יחידת דיור, ועליה נוספו צרכים שונים המחייבים התייחסות רחבה לכל שאלות הבינוי בקיבוץ. התכנית כוללת: שדרוג בתים קיימים – בעיקר עבור החברים הוותיקים, שלדירותיהם יתווסף ממ"ד, תיבנה הנגשה וייעשה בדק בית ; בנייה חדשה – מדובר בתכנית רחבה, המורכבת ממספר שלבים. תחילתה הכנת תכנית אב עבור 400 יחידות דיור, שהן מלוא כמות יחידות הדיור שניתן לבנות בקבוץ על פי תמ"א 35 (תכנית מתאר ארצית). חלק מיחידות הדיור מתוכנן להיבנות בתוך התב"ע (תכנית בניין ערים) הקיימת, בשטחים ריקים ובשיטת פינוי (הישן) ובינוי (חדש). חלק עתידי יחייב הגדלת התב"ע על חשבון שטחים חקלאיים. חברי הקיבוץ שאלו שאלות לגבי תכנון תוספת מבני ציבור, שינויים בתחום מבני החינוך, פריסת מגרשי משחקים ושמירה על פינות ירוקות. רעיון מעניין שעלה היה הרצון לבנייה ירוקה, כולל אפשרות של בנייה לגובה, שאושרה לאחרונה בקיבוצים אחדים. כמו נושאים רבים אחרים בקבוצת יבנה – הכל יגיע להכרעת הציבור ונותרה עוד דרך ארוכה.

חסר רכיב