תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת קופת גמל: דו"חות כספיים 2017

28/03/2017

שיבולת גמל תשואות

תשואה מצטברת ל-12 חודשים המסתיימים בדצמבר-2017 - 4.41% .   סה"כ נכסים- 882,354,929 ש"ח.
דו"חות שנתיים:

חסר רכיב