תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מחלקת גיל הרך

04/08/2016

נירית אפרתי 

דוא"ל: gilrach@kdati.org.il

נייד: 050-6998509  

משרד: 03-6072777 
פקס: 03-6957039מטרות מחלקת גיל הרך

1. שייכות וגאוות יחידה - ליצור ולחזק תחושת שייכות לתנועה 
2. הנהגה - לייצר פורום מוביל שמחובר לערכי התנועה 
3. טיפוח והתמקצעות המנהלות והצוותים - ליזום ימי עיון והכשרה שתואמים למגזר הייחודי לנו 
4. שיתוף פעולה עם התק"צ – עבודה משותפת וקבועה בפורומים הנוגעים בתפקידי גיה"ר 
5. הכשרה וליווי של מערכות גיל הרך הקיבוציות – שמירה על קשר רציף עם המנהלות ומנהלי הקהילה 

היעדים בהם עסקנו, עוסקים או נעסוק לאור מטרות אלו: 

1. ימי עיון לגננות 
2. ליווי אישי לאורך השנה של המנהלות 
3. פורום מנהלות לאורך השנה 
4. הכשרה לצוותי החינוך בקיבוצים - הדרכה שלי בנושאים שונים 
5. שת"פ עם התק"צ וישיבה בשולחן ההדרכה לטובת לימוד וחיזוק ערכינו ותחושת החיבור בין שתי התנועות ולמוסדות הממשלה 

משימות 

מיפוי 
ליוו קיבוצים בהשתנות הגדרת צרכים, תיאום ציפיות מהתנועה 

מענה מקצועי  
ליווי ומתן מענה מקצועי לקשיים שעולים מהשטח מול משרדי ממשלה, מועצה, קהילה 

רכזות- טיפוח והתמקצעות המנהלות 
פורום עמיתים לשנת תשע"ח 

גננות- התמקצעות הגננות 
יצירת יום עיון מקצועי 

שיתוף פעולה עם התק"צ 
1. המשך עבודה משותפת עם נעה צור(החליפה את חלי)אגף גיה"ר 
2. שיתוף ולקיחת חלק בארגון "רשת הגן הקיבוצי" 

מועצות 
קידום הקשרים בין המועצה המפקחת והקיבוצים 

שיתופי פעולה 
1. המשך יצירת קשרים עם רכזות הגיה"ר במועצות האזורית במידת הצורך 
2. שיתוף פעולה עם תנועת התק"צ 

שיווק התפקיד ושיתוף התנועה 
1. סיכומים ודיווחים ב'עמודים' 
2. פורום אינטרנטי 
3. להכניס אינפורמציה לאתר התנועה 

שיתופי פעולה במחלקת חינוך 
1. יצירת כנס חינוך משותף מלידה עד י"ב 
2. ימי עיון משותפים עם רכזי חינוך
חסר רכיב