תנועת הקיבוץ הדתי

בתוך הזרם ונגדו (כיתות ט' ומדריכים מכיתות י"ב)

מועד התחלה: יום שני , 15/07/2019 , 00:00
מועד סיום: יום חמישי , 18/07/2019 , 00:00
מקום האירוע: