תנועת הקיבוץ הדתי

הכנה למדריכים: בתוך הזרם ונגדו (מדריכים מכיתות י"ב)

מועד התחלה: יום רביעי , 03/07/2019 , 00:00
מועד סיום: יום שבת , 06/07/2019 , 00:00
מקום האירוע: