תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 434

15/11/2018
ו' בכסלו, תשע"ט

שלום רב,

דרום חסון וההיבט התנועתי
"יום הקרב" העיקרי השבוע (משני אחה"צ ועד יום שלישי), עוד מהדהד ומשפיע בוויכוח על המדיניות הנכונה ובדרמה הפוליטית שמתגלגלת בעקבותיו. ברמת ההתיישבות- ביישובי העוטף ובתוכם סעד ועלומים שלנו, למרות ההפתעה היחסית, ידעו להיערך (כמעט כרגיל), במהירות ובמקצועיות למצב הקיצוני המטלטל. בקיבוצנו התרחשו חילופי מנהלי קהילה/מזכירים ממש לאחרונה, והמנהלים החדשים שנבחרו אינם חברי ותושבי הקיבוץ. ובכל זאת, צוותי החרום היישובים (צח"י), פעלו באופן טוב וראוי (תוך דילמות והתלבטויות בשטח). היה מרגש לראות למשל את הנוער של סעד מתפעל את האופרציה במסגרת צח"י ב'חדר הישיבות', ולשמוע על חברי גד"ש עלומים שמתעקשים לקבל את האישור ולצאת לשדות, והמאמץ לקיים פעילות חינוך בלתי פורמלית, בתוך המצב המורכב.
מהזווית התנועתית: מאז 'צוק איתן' הוגדרה במערכת תכנית אפשרית גם לפינוי קהילתי- יישובי (אם יהיה צורך). במקרה כזה נקבע כי קיבוץ סעד מתוכננים להתפנות לעפרה (בבנימין) וקיבוץ עלומים לכפר עציון (בגוש עציון). השבוע נדרשנו לרענן ולדייק את התכנית והתיאומים הכרוכים בה.
בתוך 'יום הקרב' הקמנו חמ"ל תנועתי לצורך תיאומים תנועתיים שונים הקשורים למצב, מידע, צרכים, סיוע מסוגים שונים ליישובים שלנו ולאחרים. עמדנו בקשר ובתיאום גם עם האחראים בתק"צ מרכז המועצות האזוריות. בינתיים לא נצרכנו להפעיל את האופרציה בצורה משמעותית, אבל הסולידריות וההירתמות של חברנו ויישובנו תוך זמן קצר, והיכולת האירגונית-תפעולית של קיבוצינו ויישובנו- הספיקו לחמם את הלב ואת המנועים, ולהזכיר את החשיבות של דבק מלכד עם תשתית אירגונית. ובינתיים מתוך החוסן שמגלים יישובי הדרום, אולי יצמחו בתהליך מורכב גם העוז והשלום. אנו מלאי הערכה ומחזקים גם את צוותי החינוך בקיבוצי העוטף, שעמלים על שמירת שגרה בימים אלה, ועוסקים בפעילות הפגה מתוך דאגה רבה ומתוך אחריות לילדים.

הבחירות למועצות האזוריות בסיבוב השני:
בסיבוב השני לרשויות המקומיות נבחרו במועצות של יישובי התנועה- שלמה נאמן (גוש עציון) – שממשיך לקדנציה שניה, וחיים רוקח (גולן), שיחליף את אלי מלכה הוותיק והמוערך. אנו נקיים פגישות היכרות ועבודה עם ראשי המועצות החדשים, ונחדש את הפעילות גם מול הממשיכים. בנושאים רבים ושונים, נוכחנו כי בפעולה נכונה בין תנועה- מועצה- יישוב, אפשר להשיג התקדמות מיטבית. אנו שולחים ברכת הצלחה לחדשים וגם לישנים, במילוי תפקידם בהובלת האזור והציבור.

כנס חדשנות בשדה – Save the date
בימים אלו יוצאים פרסומים ראשונים על כנס חדשנות בשדה, כנס עשיר וייחודי שהתגבש וקם בקיבוץ שדה אליהו, החוגג בשנה זו 80 שנה להיווסדו. הכנס יתקיים ביום שלישי כ"ד בטבת התשע"ט (1.1.19), בבית מורפורגו שבקיבוץ שדה אליהו. פתיחת הכנס תהיה במעמד שר החקלאות, אורי אריאל, יו"ר הרשות לחדשנות – ד"ר עמי אפלבום, וישתתפו בו מנהלים, חוקרים, אנשי שדה ומגוון בעלי תפקידים בכירים בתחום החקלאות והחדשנות. רשמו לעצמכם את התאריך. ההרשמה נפתחה. קישור לפירוט תוכן הכנס ולהרשמה נמצאים גם באתר הקיבוץ הדתי – www.kdati.org.il

חוק החלב- מאגף הכלכלה גיל הס
אגף הכלכלה של התנועה עוקב בדריכות אחר התפתחויות ענף החלב, לאור החתימה על הסכם החלב. לפני מספר ימים התפרסם מכתב התייחסות ארוך ומנומק של עו"ד אפרת אביאני היועצת המשפטית של משרד החקלאות. תמצית הטענות שהובעו במכתב: לא התקיימה היוועצות עם המחלקה המשפטית של המשרד ; בכדי לשנות את חוק החלב לא מספיק "הסכם" דרוש תיקון חקיקה ראשי ; בהסכם יש פגיעה במטרות חוק החלב ; ההסכם עלול לפרק את התאחדות מגדלי בקר ומועצת החלב, ופירוקם עלול לגרום לביטול התכנון בענף החלב ולהביא לקריסת הענף ופגיעה קשה (נוספת) בחקלאות ובפריפריה. בינתיים עקב ההסכם החלב, נולד סכסוך בתוך התאחדות מגדלי בקר בין המושבים להתאחדות (מושבים- 40% וקיבוצים- 60%) מה שעלול לפגוע בהסכם ואף לטרפד אותו. בקרוב (3.12.18), צפוי דיון בבית משפט בעתירת הרפתנים המושבניקים ומכתב עו"ד אביאני מחזק מאוד את טענות המושבים. נכון לעכשיו קיימת אי וודאות, וממתינים לתגובתה של גב' דינה זילבר המשנה ליועמ"ש למכתב של אביאני. אנו בשיתוף הארגוניים האזוריים והתנועות, עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות ונקבע את המדיניות שלנו בהתאם. על כל פנים נדרשת גם היערכות שלנו ברמה התנועתית, ולפיכך כאשר התמונה תתבהר, נפעל לקיום מפגש למידה והיערכות תנועתי למנהלים רלבנטיים ולרפתנים.

פינת צמ"ד - בתי אגודה בעלומים
בקבוץ עלומים עסוקים בימים אלו בבנייה לקראת צמיחה. למרות המצב הביטחוני, נבנו עוד שש יחידות דיור חדשות עבור החברים. הצורך בבניית בתים אלו מבטא את הביקוש הגדול בעיקר של בני ובנות הקיבוץ, לחזור ולהקים את ביתם בעלומים. לעת עתה, מעידים חברי ו.קליטה, אין דירה פנויה אחת בעלומים. הבנייה בעלומים מתקיימת במסגרת מבצע "בתי אגודה" של משרד הנגב והגליל. זהו מהלך משולב של מספר גורמים ממשלתיים (נגב וגליל, בינוי ושיכון ורמ"י.) שמטרותיו - עידוד מעבר אוכלוסייה לפריפריה ויצירת פתרונות דיור אטרקטיביים למשפחות צעירות. אם הביצוע יתקדם כמתוכנן, האכלוס יתבצע לקראת ראש השנה. עם השלמת הבנייה, בהתאם לכללים, ניתן יהיה לבקש להשתתף בסבב נוסף של בניית בתי אגודה, על מנת לאפשר את המשך הקליטה. במקביל, מקדמים בעלומים שינוי תב"ע, כך שיתווספו עוד שטחים המיועדים למגורים לשטח הבניה של הקיבוץ, שכן בשלב הנוכחי כמעט כל אפשרויות הבניה מוצו. אני מחזקים את ידי העוסקים במלאכה ומאחלים המשך צמיחה ובניה.

שבת שלום,

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה
חסר רכיב