תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תהליכים חברתיים

08/11/2018

תהליכים חברתיים

בעין הנצי"ב התקבלה ההחלטה על שינוי באורחות החיים בהצבעה חמישית, בתמיכת 76% מהחברים. אנו מברכים את ההנהלה והצוות המוביל, ואת כלל חברי עין הנצי"ב, על שהצליחו להסכים בסופו של יום, ברוב משמעותי' על הברית החברתית המעודכנת ועל ההסדרים שמבטאים אותה. כחלק מהתהליך ביקר בקיבוץ גם רשם האגודות השיתופיות והתקיים עם משרדו תיאום, שנמשך והולך גם כיום. יש לעין הנצי"ב עוד דרך לעבור ביישום ובהטמעה של ההסדרים, וכן נדרשות השלמות משמעותיות כדי שההצעה תהיה גם שער לצמיחה וקליטת חברים חדשים לקיבוץ, אך בעז"ה הנהגת עין הנצי"ב ביחד עם חבריה, יוכלו לאתגרים שלפניהם.

חסר רכיב