תנועת הקיבוץ הדתי

בית מידרש רשת חינוך

מועד התחלה: יום רביעי , 16/01/2019 , 00:00
מועד סיום: יום רביעי , 16/01/2019 , 00:00
מקום האירוע: