תנועת הקיבוץ הדתי

מפגש מדריכים / דרום

מועד התחלה: יום שני , 26/11/2018 , 00:00
מועד סיום: יום שני , 26/11/2018 , 00:00
מקום האירוע: