תנועת הקיבוץ הדתי

סמינר י"ב

מועד התחלה: יום חמישי , 22/11/2018 , 00:00
מועד סיום: יום ראשון , 25/11/2018 , 00:00
מקום האירוע: